Archives for Tháng Một, 2017

Th1
12

Khóa học “Kỹ năng điều phối cuộc họp, hội nghị, hội thảo” và “Đánh giá tác động đào tạo”

Trong tháng 12 năm 2016, AIT-VN đã tổ chức thành công hai khóa đào tạo về “Kỹ năng điều phối cuộc họp, hội nghị, hội thảo” và “Đánh giá tác động đào tạo” cho cán bộ và nhân viên của các tổ chức DGRV – Đức và đại diện của Liên minh Hợp tác xã tại miền Bắc Việt Nam….

DETAIL
Th1
12

Kỹ năng phiên dịch giành cho các phiên dịch viên

Tham gia khóa đào tạo là các học viên đến từ dự án MAG tại Quảng Bình, tỉnh Quảng Trị và một số nhân viên….

DETAIL