Archives for Tháng Ba, 2017

Th3
30

An Giang University signed MOU with the AIT-VN

AIT-VN signed a Memorandum of Understanding with the An Giang University

By admin | Tin tức
DETAIL
Th3
30

Lễ tốt nghiệp lần thứ 126 của Viện Công Nghệ Châu Á (AIT)

“Graduates are the true measure of the quality of a university” (addressed by Prof. David Carmichael)

DETAIL
Th3
30

Chương trình đào tạo về giám sát và mô hình hóa chất lượng nước bề mặt

Khóa học đã cung cấp cho các học viên những cập nhật về xu hướng thay đổi và thực tiễn tốt nhất trong giám sát và đánh giá môi trường …

DETAIL
Th3
29

Học bổng – Khóa học NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, 17-20/4/2017

Xác định rằng các Đơn vị Quản lý Dự án (PMU) của Dự án Cơ sở hạ tầng ở các nước trong khu vực hiện đang phải đối mặt với các vấn đề tương tự trong Đánh giá Tác động Môi trường, Trung tâm Đào tạo …

DETAIL
Th3
28

AIT-VN ký biên bản ghi nhớ với trường Đại học Trà Vinh

AIT-VN signed a Memorandum of Understanding with the Tra Vinh University

By admin | Tin tức
DETAIL
Th3
28

Tuổi Trẻ Không Ngại Thử Thách

Trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế tại Việt Nam những năm 2006 – 2007, khi mới 25 tuổi, Na Hương đã được đề cử lên vị trí trợ lý Ban lãnh đạo của Quỹ phòng chống thương vong châu Á ….

DETAIL