Archives for Tháng Năm, 2017

Th5
28

Tấm Gương Không Ngừng Học Hỏi

Kỹ sư hóa thực phẩm nhưng đam mê theo đuổi con đường kinh doanh và là một trong những doanh nhân phát triển kênh phân phối đầu tiên tại Việt Nam….

DETAIL