Archives for Tháng Tám, 2017

Th8
31

Khóa học mới của AIT là một mô hình thu nhỏ toàn cầu độc đáo

Kể từ khi thành lập vào năm 1959, Viện Công nghệ Châu Á (AIT) đã trở thành một mô hình thu nhỏ của toàn thế giới và …

DETAIL
Th8
31

Lễ khai giảng chương trình DPP lần thứ 6 năm 2017

Chương trình DPP sẽ kéo dài trong 6 tháng với 3 modul. Modul 1 tại Việt Nam sẽ kéo dài 5 tuần …

DETAIL
Th8
30

Successful Training for governmental officers of the People’s Republic of Bangladesh

Climate Change and its Adverse Effects on Developing Countries for Bangladesh Delegation

DETAIL
Th8
30
Th8
18

English Bridging Program sponsored by AIT in Vietnam

AIT-VN is going to organize SPONSORED Bridging Program for the interested candidates

DETAIL
Th8
16

Training Cum Study Tour on Environmental and Social Safeguards in Laos

Training Cum Study Tour on Environmental and Social Safeguards, Laos

DETAIL
Th8
14

Completion of the training courses on Environmental Protection Law related requirements for SMEs in Tra Vinh province

Training courses on Environmental Protection Law related requirements for SMEs in Tra Vinh

By admin | Tin tức
DETAIL