Archives for Tháng Mười Một, 2017

Th11
22

Phát triển năng lực khu vực về bảo vệ môi trường

Để biết thêm thông tin chi tiết về các khóa học sắp tới của LC, xin hãy liên hệ chị Phạm Thị Thanh Thủy, số điện thoại +84 983 437 728; hoặc Email: pthuy@aitcv.ac.vn

DETAIL
Th11
20
Th11
14

Hoàn thành khoá đào tạo về Kỹ năng quản lý sản xuất cho Công ty Vàng bạc đá quý PNJ

Khóa đào tạo 3 ngày đã có sự tham gia của gần 40 nhà quản lý và giám sát của Công ty PNJ.

DETAIL
Th11
14