Archives for Tháng Chín, 2018

Th9
24

Các khóa tập huấn về An toàn Môi trường & Xã hội tháng 10 năm 2018

Các khóa tập huấn giúp học viên hiểu và vận dụng đúng các chính sách bảo trợ về an toàn môi trường và xã hội của chính phủ và nhà tài trợ. Đăng ký tham gia tập huấn theo nhóm từ 3 người trở lên sẽ được giảm học phí 10%.

DETAIL