Chương trình Thạc sĩ Chuyên nghiệp về Kỹ thuật và Quản lý môi trường (PM-EEM)

Cung cấp những giải pháp thiết thực  cho  các  vấn  đề  về  môi trường và quản lý môi trường

  TẢI VỀ CHƯƠNG TRÌNH

Khai giảng khóa mới: Tháng 01/2021

Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy liên lạc với nhân viên của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

  ĐỂ LẠI LỜI NHẮN

pthuy@aitcv.ac.vn

CÁC ỨNG VIÊN TƯƠNG LAI

GIỚI THIỆU

Viện Công nghệ Châu Á (AIT) phối hợp với Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AIT-VN) tổ chức chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên nghiệp về Kỹ thuật và Quản lý Môi trường (PM-EEM) tại Việt Nam từ năm 2010. Với đội ngũ giảng viên đến từ Khoa Kỹ thuật và Quản lý Môi trường của học viện có uy tín nhất Châu Á hiện nay (AIT), chương trình được thiết kế phù hợp cho nhu cầu cung cấp những nhà quản lý cấp trung, cao cấp và các nhà hoạch định chính sách những kiến thức và kỹ năng nâng cao trong lĩnh vực Kỹ thuật và Quản lý môi trường.

Các học viên sẽ được cung cấp những giải pháp thiết thực  cho  các  vấn  đề  về  môi trường, các hệ thống cung cấp nước, vệ sinh, xử lý nước thải và chôn lấp rác  thải,  ô nhiễm môi trường không khí, chất thải rắn và  chất  thải  nguy  hại,  giảm  thiểu  rác  thải, Đánh giá vòng đời của sản phẩm, Đánh giá tác động Môi trường và độc học Môi trường ở Việt Nam và khu vực.

Hai khóa học đầu tiên đã được tổ chức thành công tại Hà Nội và TP. HCM với các học viên đến từ nhiều công ty/ tổ chức uy tín như: VICEN, VICEM, PortCoast, Prosperity Initiative, Tổng công ty dầu khí Việt Nam, Đại học Tây nguyên. Khóa học mới được dự kiến khai giảng hàng năm vào học kì mùa thu hoặc mùa xuân. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ cô Phạm Thị Thanh Thủy, Email: pthuy@aitcv.ac.vn hoặc di động: +84 98 343 7728.

Chương trình kéo dài 1 năm, gồm ba học kỳ. Học viên cần hoàn thành 33 tín chỉ, bao gồm 24 tín chỉ môn học, 6 tín chỉ cho nghiên cứu và 3 tín chỉ cho thực tập/ thực địa ở nước ngoài. Trong học kỳ đầu, học viên sẽ tham dự các môn học cơ bản và nâng cao được lựa chọn từ các khóa học chính quy của AIT. Trong hai học kỳ sau, học viên sẽ tiếp tục lấy môn học và đồng thời tiến hành một nghiên cứu tốt nghiệp. Có hai chuyến đi thực địa tại nước ngoài giúp học viên làm quen với thực tế quản lý và kỹ thuật môi trường ở nước ngoài cũng như môi trường học tập ở AIT Thái Lan.

Các môn học

  • Quản lý môi trường trong các doanh nghiệp
  • Quản lý chất lượng nước
  • Tương quan lợi ích khí hậu và môi trường
  • Quản lý chất lượng môi trường
  • Đánh giá tác động môi trường
  • Quản lý & Công nghệ xử lý chất thải nguy hại
  • Độc chất hữu cơ và kim loại vi lượng trong hệ sinh thái
  • Quản lý chất thải rắn
  • Kỹ thuật và quản lý ô nhiễm không khí
  • Giảm thiểu và quản lý chất thải công nghiệp

Học kì 1: (7 tín chỉ)

Quản lý môi trường trong các doanh nghiệp (1 tín chỉ)

Mục tiêu:

Môn học này được thiết kế để giúp các doanh nghiệp vượt qua thách thức: hoạt động kinh doanh có lãi đồng thời phải thân thiện với môi trường, hay nói cách khác là quản lý hiệu quả sinh thái. Khóa học cung cấp kiến thức tổng quan về những khó khăn khi kinh doanh gắn liền với bảo vệ môi trường. Khóa học cung cấp những khái niệm, phương pháp và kỹ năng cần thiết để kết hợp phát triển bền vững và hiệu quả sinh thái trong các quá trình lập chính sách của các doanh nghiệp quốc tế và trong nước theo tiêu chuẩn môi trường quốc tế, chứng chỉ ISO 14000.

Nội dung:

Quản lý môi trường trong doanh nghiệp, phát triển bền vững, Quản lý môi trường công sở, kế hoạch và thực thi hệ thống quan trắc môi trường, kinh doanh và phát triển bền vững, mô hình kinh doanh vì mục đích môi trường, biến đổi khí hậu và kinh doanh, các công cụ đánh giá môi trường trong công nghiệp, các thỏa thuận môi trường và các hiệp định.

Giảng viên:

GS. C. Visvanathan

Quản lý chất lượng nước (2 tín chỉ)

Mục tiêu:

Quá trình công nghiệp hóa và gia tăng dân số đã kéo theo nhu cầu sử dụng nước tăng. Mặt khác, nước thải không kiểm soát từ các hoạt động công nghiệp và sinh hoạt cũng làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng nước. Khóa học chú trọng vào việc quản lý nguồn nước đạt tiêu chuẩn.

Nội dung:

Nguồn nước tự nhiên và các hệ sinh thái; nguồn nước ô nhiễm và phân loại nước thải; đánh giá chất lượng nước trong sông hồ; phú dưỡng ở hồ; quan trắc chất lượng nước và kế hoạch quản lý; các nghiên cứu thực tiễn.

Giảng viên:

GS. Ajit P. Annachhatre

Tương quan lợi ích khí hậu và môi trường (1 tín chỉ)

Mục tiêu:

Những tác động của hoạt động con người đến khí hậu trái đất là một vấn đề thu hút mối quan tâm mạnh mẽ từ nhiều phía. Môn học nhằm cung cấp cho các kỹ sư, nhà khoa học các kiến thức cơ bản về khí hậu trái đất; sự thay đổi khí hậu; tác động của biến đổi khí hậu cũng như các biện pháp giảm nhẹ, thích ứng với biến đổi khí hậu dựa trên tiệm cận đồng lợi ích.

Nội dung:

Hệ thống khí hậu trên trái đất; Khoa học về biến đổi khí hậu; hiệu ứng nhà kính; Các tác nhân gây biến đổi khí hậu; Tác động của biến đổi khí hậu; Giảm thiểu: năng lượng và môi trường, các chất khí gây hiệu ứng nhà kính, Cacbon đen; Thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng lợi ích khí hậu và môi trường: Khí hậu và chất lượng không khí; phương pháp đồng xử lý.

Giảng viên:

GS. Nguyễn Thị Kim Oanh

Quản lý chất lượng môi trường (3 tín chỉ)

Nội dung:

Gồm các Kiến thức cơ bản về quản lý Môi trường; Các vấn đề Môi trường và các ưu tiên phát triển; Tiệm cận quản lý môi trường; Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn môi trường; Các chỉ thị môi trường; Hệ thống thông tin môi trường; Các cơ quan, tổ chức Môi trường; Các khía cạnh chính sách và kinh tế trong quản lý Môi trường; Quan trắc Môi trường.

Giảng viên:

GS. Nguyễn Công Thành / TS. Preeda Parkpian

Học kì 2: (13 tín chỉ)

Đánh giá tác động môi trường (3 tín chỉ)

Mục tiêu:

Môn học nhằm giới thiệu các khái niệm về đánh giá tác động Môi trường và soạn thảo các thủ tục và phương pháp tiến hành ĐTM, sự phát triển và tiến hành ĐTM, các vấn đề báo động và những thách thức. Khóa học củng cố sự hiểu biết về ĐTM như là một công cụ hữu ích cho quá trình hoạch định chính sách và quản lý các dự án phát triển. Khóa học kết hợp bài giảng với thực hành thông qua các nghiên cứu tình huống trong đó tập trung vào các lĩnh vực tiêu biểu của quá trình phát triển trong khu vực. Kiến thức về đánh giá tác động tích lũy của dự án đến môi trường cũng được giới thiệu.

Nội dung:

Khái niệm và các thành phần hệ sinh thái; dự báo tác động; các thủ tục đánh giá tác động môi trường; Tương tác với các quá trình kế hoạch hóa phát triển; đánh giá tác động với nguồn nước; giao thông; khai mỏ; năng lượng và các dự án liên quan; đô thị hóa; công nghiệp hóa và bảo tồn nguồn tài nguyên; thiết kế chiến lược và sách lược để giảm thiểu tác động; quan trắc môi trường.

Giảng viên:

PGS. TS. Oleg Shipin

Quản lý & Công nghệ xử lý chất thải nguy hại (2 tín chỉ)

Mục tiêu:

Quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng khiến cho chất thải nguy hại trở thành mối đe dọa tới sức khỏe con người và môi trường. Khóa học nhằm mục đích cung cấp những kiến thức cơ bản về rác và các chất nguy hại, giảm thiểu rác thải và công nghệ xử lý rác thải nguy hại bao gồm làm sạch các khu vực nhiễm bẩn. Quản lý rác thải nguy hại và các chính sách thường được sử dụng cho quản lý chất thải nguy hại cũng được đề cập đến.

Nội dung:

Các vấn đề rác thải nguy hại, nguồn tạo rác thải nguy hại và đặc điểm; các biện pháp xử lý tại nhà máy; lưu trữ và vận chuyển; các quá trình xử lý, chôn lấp, và giảm nhẹ độc tố ở các khu vực nhiễm chất thải nguy hại; đánh giá rủi ro và quản lý chất thải quy hại; chính sách rác thải nguy hại; vai trò của quốc gia và quốc tế.

Giảng viên:

GS. Ajit P. Annachhatre

Độc chất hữu cơ và kim loại vi lượng trong hệ sinh thái (3 tín chỉ)

Mục tiêu:

Môn học nhằm cung cấp kiến thức để sinh viên có thể nắm bắt được các con đường cũng như tác động của chất độc hữu cơ (chủ yếu là nhóm hữu cơ khó phân hủy- POPs) và các kim loại nặng trong hệ sinh thái. Ảnh hưởng đến môi trường và nồng độ phơi nhiễm của nhiều chất độc cũng như làm thế nào để giảm thiểu và ổn định sự độc hại cũng được đề cập đến. Bài giảng cũng chú trọng đến Tác động của chất độc  lên  sức  khỏe đất/trầm  tích.

Nội dung:

Sinh địa hóa học các hợp chất độc; sự vận chuyển hợp chất trong môi trường; khả dụng sinh học; sự hấp thu và tích lũy chất độc trong đất và thực vật; đánh giá Độc chất hữu cơ và kim loại vi lượng trong hệ sinh thái; Bể kim loại sử dụng hệ thống phân đoạn; tác động tới sức khỏe con người; phương thức cân bằng; tác động độc học của một số kim loại trong hệ sinh thái.

Giảng viên:

PGS. TS. Preeda Parkpian / PGS. TS. Thammrat Koottatep

Quản lý chất thải rắn (3 tín chỉ)

Mục tiêu: 

Môn học nhằm cung cấp các kiến thức kỹ thuật và vấn đề liên quan đến quản lý chất thải rắn.

Nội dung:

Tổng quan về kế hoạch quản lý hệ thống rác thải sinh hoạt bao gồm các vấn đề liên quan đến siêu đô thị và các giải pháp thích hợp nhấn mạnh môi quan hệ với sức khỏe môi trường, quản lý nước và bùn thải, và phát triển bền vững. Kế hoạch bao gồm: Đặc điểm và nguồn chất thải rắn; Vận chuyển và thu gom chất thải rắn; phân loại rác và tái sinh; xử lý rác thải; thiết kế bãi chôn lấp rác thải làm phân bón; lò đốt rác thải; Vai trò của cộng đồng và cá nhân trong quản lý chất thải rắn.

Giảng viên:

PGS. TS. Thammrat Koottatep

Nghiên cứu dự án - Phần 1 (2 tín chỉ)

Giảng viên:

Đội ngũ Giảng viên EEM, AIT tại Thái Lan

Học kì 3: (13 tín chỉ)

Kỹ thuật và quản lý ô nhiễm không khí (3 tín chỉ)

Mục tiêu:

Quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa đã thải vào môi trường một khối lượng lớn các chất gây ô nhiễm bầu khí quyển đặt ra nhiều thách thức trong quản lý chất lượng không khí. Môn học nhằm cung cấp cho các kỹ sư và các nhà khoa học các kiến thức thực tiễn và chuyên sâu về các vấn đề phức tạp trong quản lý ô nhiễm khí, các tác động đa chiều của ô nhiễm không khí và các công cụ hữu ích trong quản lý chất lượng không khí.

Nội dung:

Tổng quan về ô nhiễm không khí; ảnh hưởng của ô nhiễm không khí; Hiện trạng Ô nhiễm không khí ở châu Á và toàn cầu; Kết hợp Quản lý chất lượng không khí; Quan trắc ô nhiễm không khí; Các quá trình khí tượng; Các quá trình tự làm sạch trong khí quyển; Tổng quan về các biện pháp xử lý chất ô nhiễm không khí dạng hạt và khí; Xử lý ô nhiễm không khí nguồn di động và nguồn điểm; Sương mù quang hoá; Ô nhiễm không khí trong nhà; Ô nhiễm tiếng ồn và mùi; Tương tác khí hậu và ô nhiễm không khí: Tác động tới khí hậu của ô nhiễm không khí, Đồng lợi ích; Năng lượng và Môi trường; Biến đổi khí hậu; Lỗ thủng tầng Ozone; Vận chuyển chất ô nhiễm khí xuyên vùng; mưa axit.

Giảng viên:

G.S. Nguyen Thi Kim Oanh

Giảm thiểu và quản lý chất thải công nghiệp (3 tín chỉ)

Mục tiêu: 

Nhằm cung cấp cho các nhà quản lý và kỹ sư môi trường cái nhìn tổng quát về giảm thiểu chất thải công nghiệp, các chính sách và công nghệ quản lý

Nội dung:

Các chiến lược công nghệ cho các chương trình quản lý chất thải công nghiệp bền vững; Định nghĩa và phân loại chất thải cũng như tác động của chúng đến môi trường xung quanh; Các công nghệ quản lý giảm lượng rác thải bằng cách điều chỉnh hoạt động sản xuất cũng như giảm thiểu số lượng, độ xả thải; tổng quan về các công nghệ xử lý bùn thải và nước thải; các nghiên cứu thực tiễn để lựa chọn phương thức xử lý thích hợp.

Giảng viên:

GS. C. Visvanathan

Nghiên cứu dự án - Phần II (4 tín chỉ)

Giảng viên:

Đội ngũ Giảng viên EEM, AIT tại Thái Lan

Nghiên cứu chuyên đề và thực địa ở nước ngoài ( 3 tín chỉ)

Giảng viên:

Đội ngũ Giảng viên EEM, AIT tại Thái Lan

Bộ phận đào tạo đến từ trường Nghiên cứu Kỹ thuật và Quản lý Môi trường (EEM), Viện Công nghệ Châu Á (AIT). Chúng tôi có các giảng viên xuất sắc, có nhiều hoạt động thực tiễn và hướng dẫn học viên  giám sát nghiên cứu trong một môi trường phong phú với thử thách trí tuệ và với các phòng thí nghiệm và hỗ trợ xuất sắc.

EEM có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực về ngành Quản lý và Kỹ thuật môi trường, từ các chương trình đào tạo ngắn đến các chương trình thạc sĩ, các chương trình tiến sĩ và các chương trình sau tiến sĩ. Cho đến nay, khoa có hơn 1.400 thạc sĩ và 140 tiến sĩ đã tốt nghiệp chương trình Quản lý và Kỹ thuật Môi trường. EEM cũng có quan hệ đối tác mạnh mẽ với các tổ chức quốc tế và các tổ chức về quản lý và kỹ thuật môi trường của chính phủ trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn và nghiên cứu chuyên môn để nâng cao chất lượng các dự án quản lý môi trường.

Prof. C. Visvanathan
Prof. Nguyen Thi Kim Oanh
Prof. Ajit P. Annachhatre
Dr. Thammarat Koottatep
Dr. Ekbordin Winijkul

LỆ PHÍ
Tổng Học phí: 13.800 USD bao gồm:
– Phí đăng ký nhập học: 500 USD
– Học phí ($350/tín chỉ): 11.550 USD
– Hai chuyến thực địa nước ngoài (tùy chọn): 1.750 USD

ĐIỀU KIỆN NHẬP HỌC
– Bằng đại học (thường là chương trình 4 năm), hoặc tương đương, với chuyên ngành phù hợp
– Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc
– Thỏa mãn yêu cầu tiếng Anh đầu vào của AIT.
– Đạt kỳ thi phỏng vấn

ĐIỀU KIỆN TIẾNG ANH ĐẦU VÀO & CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG TIẾNG ANH
Tại AIT, Tiếng Anh được sử dụng như ngôn ngữ giao tiếp chính thức trong giảng dạy và các hoạt động khác. Do vậy, để nhập học, các ứng viên cần thỏa mãn một trong những điều kiện Tiếng Anh đầu vào dưới đây:
– IELTS (4.5)
– TOEFL (thi giấy: 500; thi trên máy tính: 173 hoặc thi qua internet: 61)
– AIT-EET (Kỳ kiểm tra tiếng Anh đầu vào tại AIT-VN): 4.5. Lệ phí kiểm tra: 20 USD

AIT-VN sẽ tổ chức một chương trình bồi dưỡng tiếng Anh 8 tuần dành cho các ứng viên có nhu cầu nâng cấp các kỹ năng tiếng Anh trước khi tham gia học chính thức.

LỊCH HỌC VÀ ĐỊA ĐIỂM
Thời gian học:
– Thứ 6 (18:00- 21:00)
– Thứ 7, Chủ nhật (học cả ngày từ 9:00 đến 16:00)
Địa điểm: Chương trình được luân phiên mở tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

THỦ TỤC NỘP HỒ SƠ
Các ứng viên thỏa mãn điều kiện đầu vào có thể lấy mẫu hồ sơ từ website của AIT: http://www.ait.ac.th/admissions/forms.html hoặc tại các văn phòng của AIT tại Hà Nội hoặc TP.HCM.
Để đăng ký nhập học, ứng cử viên cần nộp bộ hồ sơ bao gồm:
– 01 Bộ hồ sơ đầy đủ theo mẫu của AIT
– 01 Bằng tốt nghiệp đại học (công chứng và dịch sang tiếng Anh)
– 01 Bảng điểm đại học (công chứng và dịch sang tiếng Anh)
– 02 Thư giới thiệu (theo mẫu của AIT)
– 01 Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có)
Lệ phí nộp hồ sơ: 20USD

Thông tin liên hệ:
Chị Phạm Thị Thanh Thủy – Giám đốc Trung tâm đào tạo về Bền vững Môi trường và Xã hội (LC)
AIT-VN, tầng 6, tòa nhà FCC, 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
Tel: +84-28 3910 7423, máy lẻ 105; Fax: +84-28 3910 7422
Di động: +84 98 343 7728; Email: pthuy@aitcv.ac.vn

Các giáo sư nổi tiếng của chúng tôi

Chettiyappan Visvanathan

GS.

Chuyên môn về sản xuất sạch hơn, quản lý môi trường công nghiệp, công nghệ màng thấm trong xử lý nước và xử lý nước thải và chất thải rắn. Quốc tịch: Thái Lan

Ajit P. Annachhatre

GS.

Chuyên ngành: Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học kỵ khí; công nghệ màng vi sinh; Công nghệ sinh học môi trường; Đánh giá tác động Môi trường; Môi hình toán học. Quốc tịch: Thái Lan

Nguyễn Thị Kim Oanh

GS.

Chuyên môn: Kỹ thuật và quản lý ô nhiễm không khí; ô nhiễm xuyên biên giới; Tương tác ô nhiễm không khí và khí hậu; Mô hình và Quan trắc Môi trường; Đánh giá mức độ phơi nhiễm; Kết hợp Quản lý môi trường trong công nghiệp. Quốc tịch: Việt Nam

Thammarat Koottatep

TS. / PGS.

Chuyên môn: Các hệ thống xử lý nước thải và rác phi tập trung; Công nghệ sinh thái trong xử lý và quản lý nước thải và rác thải; Sức khỏe môi trường và vệ sinh. Quốc tịch: Thái Lan

Recent News

Chuyển Website mới!

Xin quét QR Code theo hình trên hoặc gõ http://aitcv.ac.vn để truy cập vào website mới. Trân trọng cảm ơn.

Lễ ký kết MoA giữa AIT tại Việt Nam và Đại học Nguyễn Tất Thành

Sáng ngày 15/03/2021 tại Hội trường Khánh Tiết - Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU) đã long trọng tổ chức ....

“Truyền thông hiệu quả cho CBCNV năm 2020” cho Thủy điện Trung Sơn đã diễn ra thành công tốt đẹp!

Tham dự khóa tập huấn là Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo các Phòng/Ban/PXVH, Tổ truyền thông Công ty và các cán bộ được giao nhiệm vụ về công tác truyền thông....

Từ năm 2021: Triển khai Chương trình Thạc sĩ chuyên nghiệp về Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo

được thiết kế dành cho các chuyên gia đang làm việc muốn mở rộng kiến thức và kỹ năng của mình một cách đầy đủ nhất về khoa học dữ liệu ...

Chúc mừng Giáng sinh và Năm mới 2021

Giáng sinh 2020 và năm mới 2021 đang đến gần! Đó là một năm đầy biến động và thay đổi ...

AITCV ĐỒNG TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC TẾ AITC 2020 TẠI TP. HCM

Cách mạng công nghiệp 4.0 cùng sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo ....

LỄ RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Chương trình Thạc sĩ Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo (PMDS) là chương trình còn khá mởi mẻ tại Việt Nam ở bậc Thạc sĩ với nội dung kiến thức nhằm ...

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa ĐHKTQD và AIT

Sáng ngày 26/11/2020, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Viện Công nghệ Châu Á (AIT - Thái Lan) đã cùng nhau ký kết ....
MORE NEWS  

Successful Stories