Thạc sĩ Quốc tế về Quản trị Kinh doanh cho các nhà quản lý (iEMBA)

Chương trình MBA Quốc tế đánh dấu sự tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa AIT và Việt Nam, nhấn mạnh cam kết của AIT đối với phát triển nguồn nhân lực chất lượng ở Việt Nam

  TẢI VỀ CHƯƠNG TRÌNH

Khai giảng: Tháng 3/2019 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy liên lạc với nhân viên của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

  ĐỂ LẠI LỜI NHẮN

ngoc@aitcv.ac.vn

CÁC ỨNG VIÊN TƯƠNG LAI

 GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG QUẢN LÝ

Trường Quản lý (SOM) của AIT là một trong những trường kinh doanh hàng đầu châu Á chuyên đào tạo các chương trình Quản trị Kinh doanh và Quản lý Công nghệ. Trường được thành lập vào tháng 10 năm 1987 để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chuyên môn quản lý ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao về đào tạo quốc tế dành cho các nhà quản lý, chương trình Quản trị Kinh doanh quốc tế tại Bangkok được khai giảng vào năm 1997. Tháng 8 năm 2000, chương trình này đã được mở rộng tại Việt Nam với sự phối hợp của AITVN, Hà Nội. Tháng 8 năm 2004, lớp IEMBA đầu tiên được khai giảng tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình IEMBA cũng đã được khai giảng vào tháng 9 năm 2007 tại Đồng Nai và tại Vũng Tàu tháng 11 năm 2008.

Tổng số cựu sinh viên của Chương trình IEMBA tại Việt Nam là hơn 1.000 học viên, nhiều người trong số họ đã nắm giữ các vị trí chủ chốt, cấp quản lý cao nhất trong cơ quan nhà nước và tư nhân.

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Chương trình EMBA được giảng dạy bằng tiếtn Anh và hoàn thành trong vòng 12 tháng. Khóa 15 của chương trình tại thành phố Hồ Chí Minh và khóa 20 tại Hà Nội sẽ được khai giảng vào tháng 3 và tháng 10 năm 2019. Khóa 9 tại Vũng Tàu sẽ được khai giảng vào tháng 10 năm 2019.

Để thuận tiện cho học viên, các lớp học sẽ được tổ chức tập trung mỗi tháng một tuần tại văn phòng của AITVN tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc Vũng Tàu. Thứ hai đến thứ sáu học vào buổi tối (3 tiếng mỗi buổi học), hai thứ bảy và chủ nhật học cả ngày. Tổng số môn học trên lớp sẽ chiếm khoảng 14 đến 15 tuần. Ngoài ra, học viên sẽ phải làm các bài nghiên cứu về một công ty cụ thể.

Trong số các môn học sẽ học ở trên lớp, các học viên sẽ sang học tại AIT ở Băng cốc 3-4 tuần. Đây là yêu cầu bắt buộc của chương trình đối với học viên. Tổng số 4 tuần học này sẽ chia ra làm 2 chuyến đi. Chuyến đi đầu, học viên sẽ sang học 1 môn học ở AIT Bangkok. Trong chuyến đi cuối cùng vào tháng 12 hàng năm, học viên sẽ phải bảo vệ luận văn và nhận bằng thạc sỹ tại AIT. Hai chuyến đi này là cơ hội tốt cho học viên để họ làm quen với môi trường kinh doanh bên ngoài Việt Nam và giao lưu với các học viên EMBA khác ở AIT.

Các học viên của chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế dành cho nhà quản lý (iEMBA) phải hoàn thành 36 tín chỉ, trong đó 30 tín chỉ dành cho các môn học và 6 tín chỉ thuộc về luận văn tốt nghiệp. Chương trình sẽ kéo dài trong vòng 1 năm.

Các môn học của chương trình iEMBA tại Việt Nam tập trung vào hai chuyên ngành chính là Kinh doanh quốc và Quản lý công nghệ. Đây chính là sự khác biệt của chương trình này tại Việt Nam. Ngoài ra, chương trình cũng tập trung nâng cao kỹ năng ra quyết định bởi đây là một kỹ năng vô cùng cần thiết đối với các nhà lãnh đạo trong thời kỳ hội nhập.

TÍNH CẠNH TRANH

Trình độ công nghiệp hóa, năng suất lao động và các giá trị gia tăng trong quá trình sản xuất kinh doanh của Việt Nam còn hạn chế. Việc tập trung các môn học theo định hướng Quản lý công nghệ nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của cách tiếp cận hiện đại nhất trong việc thiết kế và xây dựng tổ chức hiệu quả hơn, quy trình sản xuất kinh doanh sáng tạo và tiên tiến hơn nhằm đạt được tính cạnh tranh cao hơn. Các chủ doanh nghiệp sẽ tập trung phát triển năng lực để có thể thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ, quy trình sản xuất mới, từ đó hỗ trợ sự phát triển và tồn tại của doanh nghiệp khởi nghiệp.

KINH DOANH QUỐC TẾ

Hội nhập quốc tế và khu vực ngày càng gia tăng như Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Hiệp định thương mại tự do với EU và các khu vực lãnh thổ, quốc gia khác đòi hỏi các nhà quản lý phải trang bị các kỹ năng quản lý cao cấp trong lĩnh vực chiến lược, tài chính, lãnh đạo và marketing. Chương trình iEMBA không ngừng tập trung vào định hướng áp dụng thực tiễn kinh doanh xuất sắc nhất trên toàn cầu và trong khu vực châu Á Thái Bình Dương vào bối cảnh của Việt Nam. Cách tiếp cận này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam phát triển rộng ra khu vực và quốc tế, ngày càng có nhiều nhà quản lý đảm nhận các vị trí hay dự án ở nước ngoài.

RA QUYẾT ĐỊNH

Định hướng này tập trung vào việc phân tích tình huống kinh doanh, nhận biết và đánh giá phương án khả thi, đảm bảo nguồn lực của doanh nghiệp được sử dụng hiệu quả, đặc biệt là nguồn lực tài chính. Các phân tích kinh doanh cũng sẽ đánh giá xu hướng dài hạn và xác định các kịch bản đầu tư và phát triển. Các phân tích này sẽ hỗ trợ chiến lược quốc tế và doanh nghiệp khởi nghiệp/doanh nghiệp mới thành lập. Môn học Kinh tế học quản lý đánh giá các xu hướng kinh tế vĩ mô liên quan đến GDP và kinh tế vi mô liên quan đến năng suất lao động. Môn học này hỗ trợ môn học Quản trị Kế toán trong bối cảnh cạnh tranh và môn học Kỹ năng ra quyết định giúp nâng cao năng lực cần thiết trong quá trình quản trị tài chính, đánh giá các phương án kinh doanh tiềm năng dựa trên nền tảng giá trị, chi phí và lợi ích. Môn học này sẽ hỗ trợ môn học Quản trị tài chính doanh nghiệp quốc tế.

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Luận văn tốt nghiệp là cơ hội để học viên phát triển một chiến lược thực tiễn, đổi mới sáng tạo, xây dựng một doanh nghiệp mới, phân tích cơ hội kinh doanh hay giải pháp của tổ chức. Chương trình thiết kế 6 tín chỉ dành cho luận văn tốt nghiệp nhằm giúp học viên tận dụng kinh nghiệm và những kiến thức họ học được từ chương trình iEMBA vào doanh nghiệp mà họ đang làm việc và nghề nghiệp của mình.

Chiến lược quốc tế / Phát triển bền vững

Tài chính doanh nghiệp quốc tế

Kỹ năng lãnh đạo / Quản lý tổ chức

Quản trị Marketing quốc tế

Quản lý công nghệ / Đổi mới sáng tạo

Quản lý vận hành doanh nghiệp

Khởi nghiệp

Phân tích kinh doanh

Kinh tế học quản lý

Quản trị kế toán để ra quyết định

Luận văn

Trường Quản lý (SOM) của AIT là một trong những trường kinh doanh hàng đầu châu Á chuyên đào tạo các chương trình Quản trị Kinh doanh và Quản lý Công nghệ. Trường được thành lập vào tháng 10 năm 1987 để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chuyên môn quản lý ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao về đào tạo quốc tế dành cho các nhà quản lý, chương trình Quản trị Kinh doanh quốc tế tại Bangkok được khai giảng vào năm 1997. Tháng 8 năm 2000, chương trình này đã được mở rộng tại Việt Nam với sự phối hợp của AITVN, Hà Nội. Tháng 8 năm 2004, lớp IEMBA đầu tiên được khai giảng tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình IEMBA cũng đã được khai giảng vào tháng 9 năm 2007 tại Đồng Nai và tại Vũng Tàu tháng 11 năm 2008.

Tổng số cựu sinh viên của Chương trình IEMBA tại Việt Nam là hơn 1.000 học viên, nhiều người trong số họ đã nắm giữ các vị trí chủ chốt, cấp quản lý cao nhất trong cơ quan nhà nước và tư nhân.

Bộ phận đào tạo và quản lý của chúng tôi bao gồm như sau:

TS. Fredric W. Swierczek
TS. Gerard Tocquer
GS. Urs Bumbacher

GS. Marie-Therese Claes

TS. Clemens Bechter
TS. Barbara Igel
TS. Yuosre Badir
TS. Do Ba Khang
TS. Willi Zimmermann
TS. Pham Thi Kim Ngoc
Tran Thuy Linh

ThS. Dang Ngoc Anh

Các ứng viên có đủ các tiêu chuẩn dưới đây có thể nộp hồ sơ học chương trình Thạc sĩ quốc tế về Quản trị kinh doanh dành cho các nhà quản lý:

  • Có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp tại một trường đại học có uy tín;
  • Trình độ tiếng Anh tốt (IELTS: 5.0; TOEFL: 500). Nếu ứng viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh, chương trình sẽ tổ chức thi tiếng Anh đầu vào cho học viên.
  • Ngoài ra, học viên cần phải có ít nhất 4 năm kinh nghiệm, trong đó có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý hoặc chuyên môn cấp cao.

Hồ sơ:

– Hồ sơ theo mẫu (file đính kèm)

– Hai thư giới thiệu (file đính kèm)

– Bằng và bảng điểm đại học dịch tiếng Anh và có công chứng

– CV khoảng 2 trang bằng tiếng Anh

– Đơn xin học bằng tiếng Anh

– 02 ảnh mới nhất 3*4

– Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có) hoặc thi tiếng Anh đầu vào của AIT

Tiêu chí lựa chọn:

Chương trình sẽ lựa chọn dựa trên một số tiêu chí như kinh nghiệm, thành tích và mức độ trách nhiệm của học viên. Đối với mỗi nhóm học viên được nhận, trường sẽ thiết kế chương trình học cân bằng giữa các ngành công nghiệp và kinh nghiệm chuyên môn. Lựa chọn thông qua việc phỏng vấn trực tiếp với ứng viên. Các ứng viên sẽ được thông báo về kết quả để làm thủ tục nhập học.

Học phí

Vui lòng liên hệ chương trình để biết thêm thông tin chi tiết.

Lịch học

Nhận hồ sơ và phỏng vấn: Từ tháng 01/2019

Khai giảng: Học kỳ tháng 3 –  tháng 10/2019

Các giáo sư nổi tiếng của chúng tôi

Fredric W. Swierczek

Tiến sĩ/ Phó giáo sư

Chuyên môn: Quản lý Văn hoá giao thoa, Kinh doanh Châu Á, Quản lý Chiến lược, Hành vi Tổ chức và Thay đổi. Quốc tịch: Mỹ

Gerard Tocquer

TS./ Phó giáo sư thỉnh giảng

Chuyên môn: Tiếp thị và Quản lý dịch vụ. Quốc tịch: Pháp

Urs Bumbacher

Giáo sư/ Phụ tá giáo sư

Chuyên ngành Quản lý Kinh doanh Quốc tế và Quản lý Văn hoá giao thoa. Quốc tịch: Thụy Sĩ

Marie-Therese Claes

GS./ Giáo sư thỉnh giảng

Chuyên môn: Truyền thông kinh doanh, Truyền thông và Quản lý đa văn hóa. Quốc tịch: Bỉ

Recent News

Học bổng chương trình đào tạo Mô Phỏng Kinh Doanh

Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận HỌC BỔNG này: trieudung@aitcv.ac.vn, DĐ: 0934683687 (Mrs. Dung)

Các khóa tập huấn của LC trong tháng 9 năm 2019 tại TP. Hồ Chí Minh

Các khóa tập huấn nhằm xây dựng năng lực cho các Ban Quản lý Dự án, đơn vị tư vấn môi trường, cơ quan ....

LC tổ chức thành công Khóa tập huấn “Quản lý Môi trường hiệu quả trong Xây dựng”

Tham gia khóa tập huấn 03 ngày nói trên là các chuyên viên đến từ Ban quản lý Dự án Điện 1, thuộc tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tư vấn viên môi trường đến từ ...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC MPM SEMINAR VÀO NGÀY 15/06/2019

THỜI GIAN: 09h45 ngày 15/06/2019; ĐỊA ĐIỂM: Phòng 1.1, AITVN, Nhà B3, ĐH Giao thông vận tải, số 3 Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội

Khóa tập huấn về Đánh giá tác động Môi trường và Xã hội, 20-22/3/2019

Khóa học đã cung cấp kiến thức, cập nhật, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về công tác chuẩn bị, thực thi và quản lý ĐTM đạt chất lượng cao, giúp tăng cường hiệu quả quá trình đầu tư dự án ...

Khóa học về “Đánh giá tác động đa dạng sinh học” tại Hà Nội đã diễn ra tốt đẹp!

Khóa đào tạo được AIT-VN tổ chức thành công tại Hà Nội, Việt Nam trong thời gian từ 12-15/3/2019. Đây là một trong những chủ đề đào tạo liên quan đến Bền vững Môi trường và Xã hội do LC tổ chức ....

Các khóa tập huấn tháng 5 & 6 năm 2019 của LC, AIT-VN

Đăng ký: trước ngày 19 /05/2019 với c. Thủy qua điện thoại ĐT: 84 24 3766 9493 máy lẻ 116, hoặc Mobile: 84 983 437 728, hoặc E-mail: pthuy@aitcv.ac.vn

Tuyển sinh chương trình MPM tháng 08/2019

Chương trình được giảng dạy tại các nước đang phát triển, như Thái Lan, Việt Nam - những nước đang xây dựng ...
MORE NEWS  

Successful Stories