Thạc sĩ Quốc tế về Quản trị Kinh doanh cho các nhà quản lý (iEMBA)

Chương trình MBA Quốc tế đánh dấu sự tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa AIT và Việt Nam, nhấn mạnh cam kết của AIT đối với phát triển nguồn nhân lực chất lượng ở Việt Nam

  TẢI VỀ CHƯƠNG TRÌNH

Khai giảng khóa mới: Tháng 10/2018 tại TP. Hồ Chí Minh

Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy liên lạc với nhân viên của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

  ĐỂ LẠI LỜI NHẮN

ngoc@aitcv.ac.vn

CÁC ỨNG VIÊN TƯƠNG LAI

 GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG QUẢN LÝ

Trường Quản lý (SOM) của AIT là một trong những trường kinh doanh hàng đầu châu Á chuyên đào tạo các chương trình Quản trị Kinh doanh và Quản lý Công nghệ. Trường được thành lập vào tháng 10 năm 1987 để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chuyên môn quản lý ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao về đào tạo quốc tế dành cho các nhà quản lý, chương trình Quản trị Kinh doanh quốc tế tại Bangkok được khai giảng vào năm 1997. Tháng 8 năm 2000, chương trình này đã được mở rộng tại Việt Nam với sự phối hợp của AITVN, Hà Nội. Tháng 8 năm 2004, lớp IEMBA đầu tiên được khai giảng tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình IEMBA cũng đã được khai giảng vào tháng 9 năm 2007 tại Đồng Nai và tại Vũng Tàu tháng 11 năm 2008.

Tổng số cựu sinh viên của Chương trình IEMBA tại Việt Nam là hơn 1.000 học viên, nhiều người trong số họ đã nắm giữ các vị trí chủ chốt, cấp quản lý cao nhất trong cơ quan nhà nước và tư nhân.

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Chương trình EMBA được giảng dạy bằng tiếtn Anh và hoàn thành trong vòng 12 tháng. Khóa 19 của chương trình tại Hà Nội và khóa 14 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được khai giảng vào tháng 1 và tháng 10 năm 2018. Khóa 9 tại Vũng Tàu sẽ được khai giảng vào tháng 10 năm 2018.

Để thuận tiện cho học viên, các lớp học sẽ được tổ chức tập trung mỗi tháng một tuần tại văn phòng của AITVN tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc Vũng Tàu. Thứ hai đến thứ sáu học vào buổi tối (3 tiếng mỗi buổi học), hai thứ bảy và chủ nhật học cả ngày. Tổng số môn học trên lớp sẽ chiếm khoảng 14 đến 15 tuần. Ngoài ra, học viên sẽ phải làm các bài nghiên cứu về một công ty cụ thể.

Trong số các môn học sẽ học ở trên lớp, các học viên sẽ sang học tại AIT ở Băng cốc 3-4 tuần. Đây là yêu cầu bắt buộc của chương trình đối với học viên. Tổng số 4 tuần học này sẽ chia ra làm 2 chuyến đi. Chuyến đi đầu, học viên sẽ sang học 1 môn học ở AIT Bangkok. Trong chuyến đi cuối cùng vào tháng 12 hàng năm, học viên sẽ phải bảo vệ luận văn và nhận bằng thạc sỹ tại AIT. Hai chuyến đi này là cơ hội tốt cho học viên để họ làm quen với môi trường kinh doanh bên ngoài Việt Nam và giao lưu với các học viên EMBA khác ở AIT.

Các học viên của chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế dành cho nhà quản lý (iEMBA) phải hoàn thành 36 tín chỉ, trong đó 30 tín chỉ dành cho các môn học và 6 tín chỉ thuộc về luận văn tốt nghiệp. Chương trình sẽ kéo dài trong vòng 1 năm.

Các môn học của chương trình iEMBA tại Việt Nam tập trung vào hai chuyên ngành chính là Kinh doanh quốc và Quản lý công nghệ. Đây chính là sự khác biệt của chương trình này tại Việt Nam. Ngoài ra, chương trình cũng tập trung nâng cao kỹ năng ra quyết định bởi đây là một kỹ năng vô cùng cần thiết đối với các nhà lãnh đạo trong thời kỳ hội nhập.

TÍNH CẠNH TRANH

Trình độ công nghiệp hóa, năng suất lao động và các giá trị gia tăng trong quá trình sản xuất kinh doanh của Việt Nam còn hạn chế. Việc tập trung các môn học theo định hướng Quản lý công nghệ nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của cách tiếp cận hiện đại nhất trong việc thiết kế và xây dựng tổ chức hiệu quả hơn, quy trình sản xuất kinh doanh sáng tạo và tiên tiến hơn nhằm đạt được tính cạnh tranh cao hơn. Các chủ doanh nghiệp sẽ tập trung phát triển năng lực để có thể thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ, quy trình sản xuất mới, từ đó hỗ trợ sự phát triển và tồn tại của doanh nghiệp khởi nghiệp.

KINH DOANH QUỐC TẾ

Hội nhập quốc tế và khu vực ngày càng gia tăng như Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Hiệp định thương mại tự do với EU và các khu vực lãnh thổ, quốc gia khác đòi hỏi các nhà quản lý phải trang bị các kỹ năng quản lý cao cấp trong lĩnh vực chiến lược, tài chính, lãnh đạo và marketing. Chương trình iEMBA không ngừng tập trung vào định hướng áp dụng thực tiễn kinh doanh xuất sắc nhất trên toàn cầu và trong khu vực châu Á Thái Bình Dương vào bối cảnh của Việt Nam. Cách tiếp cận này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam phát triển rộng ra khu vực và quốc tế, ngày càng có nhiều nhà quản lý đảm nhận các vị trí hay dự án ở nước ngoài.

RA QUYẾT ĐỊNH

Định hướng này tập trung vào việc phân tích tình huống kinh doanh, nhận biết và đánh giá phương án khả thi, đảm bảo nguồn lực của doanh nghiệp được sử dụng hiệu quả, đặc biệt là nguồn lực tài chính. Các phân tích kinh doanh cũng sẽ đánh giá xu hướng dài hạn và xác định các kịch bản đầu tư và phát triển. Các phân tích này sẽ hỗ trợ chiến lược quốc tế và doanh nghiệp khởi nghiệp/doanh nghiệp mới thành lập. Môn học Kinh tế học quản lý đánh giá các xu hướng kinh tế vĩ mô liên quan đến GDP và kinh tế vi mô liên quan đến năng suất lao động. Môn học này hỗ trợ môn học Quản trị Kế toán trong bối cảnh cạnh tranh và môn học Kỹ năng ra quyết định giúp nâng cao năng lực cần thiết trong quá trình quản trị tài chính, đánh giá các phương án kinh doanh tiềm năng dựa trên nền tảng giá trị, chi phí và lợi ích. Môn học này sẽ hỗ trợ môn học Quản trị tài chính doanh nghiệp quốc tế.

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Luận văn tốt nghiệp là cơ hội để học viên phát triển một chiến lược thực tiễn, đổi mới sáng tạo, xây dựng một doanh nghiệp mới, phân tích cơ hội kinh doanh hay giải pháp của tổ chức. Chương trình thiết kế 6 tín chỉ dành cho luận văn tốt nghiệp nhằm giúp học viên tận dụng kinh nghiệm và những kiến thức họ học được từ chương trình iEMBA vào doanh nghiệp mà họ đang làm việc và nghề nghiệp của mình.

Chiến lược quốc tế / Phát triển bền vững

Tài chính doanh nghiệp quốc tế

Kỹ năng lãnh đạo / Quản lý tổ chức

Quản trị Marketing quốc tế

Quản lý công nghệ / Đổi mới sáng tạo

Quản lý vận hành doanh nghiệp

Khởi nghiệp

Phân tích kinh doanh

Kinh tế học quản lý

Quản trị kế toán để ra quyết định

Luận văn

Trường Quản lý (SOM) của AIT là một trong những trường kinh doanh hàng đầu châu Á chuyên đào tạo các chương trình Quản trị Kinh doanh và Quản lý Công nghệ. Trường được thành lập vào tháng 10 năm 1987 để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chuyên môn quản lý ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao về đào tạo quốc tế dành cho các nhà quản lý, chương trình Quản trị Kinh doanh quốc tế tại Bangkok được khai giảng vào năm 1997. Tháng 8 năm 2000, chương trình này đã được mở rộng tại Việt Nam với sự phối hợp của AITVN, Hà Nội. Tháng 8 năm 2004, lớp IEMBA đầu tiên được khai giảng tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình IEMBA cũng đã được khai giảng vào tháng 9 năm 2007 tại Đồng Nai và tại Vũng Tàu tháng 11 năm 2008.

Tổng số cựu sinh viên của Chương trình IEMBA tại Việt Nam là hơn 1.000 học viên, nhiều người trong số họ đã nắm giữ các vị trí chủ chốt, cấp quản lý cao nhất trong cơ quan nhà nước và tư nhân.

Bộ phận đào tạo và quản lý của chúng tôi bao gồm như sau:

TS. Fredric W. Swierczek
TS. Gerard Tocquer
GS. Urs Bumbacher

GS. Marie-Therese Claes

TS. Clemens Bechter
TS. Barbara Igel
TS. Yuosre Badir
TS. Do Ba Khang
TS. Willi Zimmermann
TS. Pham Thi Kim Ngoc
Tran Thuy Linh

ThS. Dang Ngoc Anh

Các ứng viên có đủ các tiêu chuẩn dưới đây có thể nộp hồ sơ học chương trình Thạc sĩ quốc tế về Quản trị kinh doanh dành cho các nhà quản lý:

  • Có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp tại một trường đại học có uy tín;
  • Trình độ tiếng Anh tốt (IELTS: 5.0; TOEFL: 500). Nếu ứng viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh, chương trình sẽ tổ chức thi tiếng Anh đầu vào cho học viên.
  • Ngoài ra, học viên cần phải có ít nhất 4 năm kinh nghiệm, trong đó có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý hoặc chuyên môn cấp cao.

Hồ sơ:

– Hồ sơ theo mẫu (file đính kèm)

– Hai thư giới thiệu (file đính kèm)

– Bằng và bảng điểm đại học dịch tiếng Anh và có công chứng

– CV khoảng 2 trang bằng tiếng Anh

– Đơn xin học bằng tiếng Anh

– 02 ảnh mới nhất 3*4

– Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có) hoặc thi tiếng Anh đầu vào của AIT

Tiêu chí lựa chọn:

Chương trình sẽ lựa chọn dựa trên một số tiêu chí như kinh nghiệm, thành tích và mức độ trách nhiệm của học viên. Đối với mỗi nhóm học viên được nhận, trường sẽ thiết kế chương trình học cân bằng giữa các ngành công nghiệp và kinh nghiệm chuyên môn. Lựa chọn thông qua việc phỏng vấn trực tiếp với ứng viên. Các ứng viên sẽ được thông báo về kết quả để làm thủ tục nhập học.

Học phí

Vui lòng liên hệ chương trình để biết thêm thông tin chi tiết.

 

Lịch học

Tại HCM:

Hạn nộp hồ sơ: 30/9/2018

Phỏng vấn: tháng 9/2018

Thông báo kết quả: 15/10/2018

Khai giảng: 15/10/2018

 

Tại Vũng Tàu:

Hạn nộp hồ sơ: 30/9/2018

Phỏng vấn: tháng 9/2018

Thông báo kết quả: 15/10/2018

Khai giảng: 15/10/ 2018

 

Tại Hà Nội:

Hạn nộp hồ sơ: 30/9/2018

Phỏng vấn: tháng 9/2018

Thông báo kết quả: 15/10/2018

Khai giảng: 15/10/2018

Các giáo sư nổi tiếng của chúng tôi

Fredric W. Swierczek

Tiến sĩ/ Phó giáo sư

Chuyên môn: Quản lý Văn hoá giao thoa, Kinh doanh Châu Á, Quản lý Chiến lược, Hành vi Tổ chức và Thay đổi. Quốc tịch: Mỹ

Gerard Tocquer

TS./ Phó giáo sư thỉnh giảng

Chuyên môn: Tiếp thị và Quản lý dịch vụ. Quốc tịch: Pháp

Urs Bumbacher

Giáo sư/ Phụ tá giáo sư

Chuyên ngành Quản lý Kinh doanh Quốc tế và Quản lý Văn hoá giao thoa. Quốc tịch: Thụy Sĩ

Marie-Therese Claes

GS./ Giáo sư thỉnh giảng

Chuyên môn: Truyền thông kinh doanh, Truyền thông và Quản lý đa văn hóa. Quốc tịch: Bỉ

Recent News

Hội thảo phổ biến thông tin về Lối sống bền vững – Sáng kiến Văn Phòng Xanh

Giảm trung bình 6.0% phát thải khí nhà kính của khối văn phòng nhờ triển khai sáng kiến Văn phòng Xanh AIT-VN   Hà Nội, 07/11/2018 – Việt Nam có khoảng 2.8 triệu lao động và cán bộ công chức, số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm đến 98% tổng số doanh nghiệp của […]

Tập huấn về An toàn Môi trường & Xã hội tháng 11-12/2018

Liên hệ chị Đỗ Thị LanAnh qua điện thoại ĐT: +84 24 3766 9493 máy lẻ 307, hoặc Mobile: +84 915 304 555, hoặc E-mail: anhdtl@aitcv.ac.vn

Khóa tham quan học tập về “Sử dụng năng lượng hiệu quả và các công nghệ tiết kiệm năng lượng ở Việt Nam” đã thành công tốt đẹp

Khóa học đã diễn ra tại Hà Nội và các tỉnh lân cận như Đông Anh, Phúc Thọ, Hải Dương, Hưng Yên, Thạch Thất, Bắc Ninh, được AIT-VN tổ chức từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 9 năm 2018....

Các khóa tập huấn giúp học viên hiểu và vận dụng đúng các chính sách bảo trợ về an toàn môi trường và xã hội của chính phủ và nhà tài trợ. Đăng ký tham gia tập huấn theo nhóm từ 3 người trở lên sẽ được giảm học phí 10%.

Khóa học: ES02 – Nguyên tắc thẩm định Đánh giá tác động Môi trường, 18 -21/09/2018 tại Hà Nội

Khóa tập huấn trên nhằm xây dựng năng lực cho các Ban Quản lý Dự án, đơn vị tư vấn môi trường, cơ quan quản lý nhà nước, và các chuyên gia tư vấn trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào quá trình lập, thẩm định, thực hiện và giám sát báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường (ĐTM) của các dự án phát triển, cũng như xây dựng các chính sách liên quan.

Toạ Đàm Chính Sách với khách mời Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan

Trong khuôn khổ chương trình Thạc sĩ Chuyên nghiệp về Chính sách Phát triển và Thực tiễn (DPP) do Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva, Thuỵ Sĩ, và Viện Công Nghệ Châu Á tại Việt Nam (AITVN) phối hợp thực hiện, một buổi Toạ Đàm về Cục diện kinh tế chính trị thế […]

Khóa Thực Tập: Trải nghiệm/ Khám phá, Nâng cao Năng lực Dạy học & Tổ chức Giáo dục bằng Tiếng Anh

Khóa Thực Tập: Trải nghiệm/ Khám phá, Nâng cao Năng lực Dạy học & Tổ chức Giáo dục bằng Tiếng Anh sẽ được tổ chức từ 14 đến 23/08/2018 tại Bangkok, Thái Lan Tóm tắt Chương trình: Chủ đề TRẢI NGHIỆM/ KHÁM PHÁ, NÂNG CAO NĂNG LỰC DẠY HỌC & TỔ CHỨC GIÁO DỤC BẰNG […]

Khóa tập huấn “Đánh giá tác động môi trường & xã hội”tháng 7,8 tại TP. HCM

Trung tâm Đào tạo về Bền vững Môi trường và Xã hội (LC), Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AITVN) xin trân trọng thông báo Trung tâm sẽ tiếp tục tổ chức các khoá tập huấn về An toàn Môi trường và Xã hội tại Hà Nội vào tháng 7 và tháng 8, […]
MORE NEWS  

Successful Stories