Học bổng của các khóa học ngắn hạn

Th7
11

Học bổng chương trình đào tạo Mô Phỏng Kinh Doanh

Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận HỌC BỔNG này: trieudung@aitcv.ac.vn, DĐ: 0934683687 (Mrs. Dung)

DETAIL
Th7
06

Khóa tập huấn “Đánh giá tác động môi trường & xã hội”tháng 7,8 tại TP. HCM

Trung tâm Đào tạo về Bền vững Môi trường và Xã hội (LC), Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AITVN) xin trân trọng thông báo Trung tâm sẽ tiếp tục tổ chức các khoá tập huấn về An toàn Môi trường và Xã hội tại Hà Nội vào tháng 7 và tháng 8, […]

DETAIL
Th3
06

Học bổng Khóa học “Đánh giá Tác động Môi trường và Xã hội trong Dự án Năng lượng Điện” tại Tp HCM

Thời hạn đăng ký: 07/03/2018
Ms. Diệp, ĐT: +84 24 3766 9493 (máy lẻ 126), Mobile: +84 936 2626 84, E-mail: diep@aitcv.ac.vn

DETAIL
Th3
29

Học bổng – Khóa học NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, 17-20/4/2017

Xác định rằng các Đơn vị Quản lý Dự án (PMU) của Dự án Cơ sở hạ tầng ở các nước trong khu vực hiện đang phải đối mặt với các vấn đề tương tự trong Đánh giá Tác động Môi trường, Trung tâm Đào tạo …

DETAIL