Danh sách các khóa học thuộc lĩnh vực Kỹ thuật và công nghệ
Khóa học được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên kiến thức và các kỹ năng, công cụ thực hành cần thiết trong việc xây dựng thang đánh giá hiệu quả công tác quản lý sản xuất và đánh giá nhân viên.
Read More
Khoá học đặc biệt thích hợp đối với các giám đốc, quản đốc phân xưởng, trưởng ca/nhóm, những người có vai trò và năng lực đề xuất, triển khai dự án LEAN trong bộ phận của mình, hướng dẫn công nhân thực hiện để giảm các lãng phí trong sản xuất.
Read More
Khóa học này nhằm mục đích giúp tăng trình độ, kỹ năng của lực lượng lao động và tăng năng suất.
BẮT ĐẦU:
17/05/2018 tại Hà Nội
hoặc 23/05/2018 tại TP. HCM

Read More
Khóa học phù hợp cho các quản lý, chuyên viên chịu trách nhiệm thu mua của doanh nghiệp, những người đã có kinh nghiệm trong mảng thu mua nhưng muốn phát triển năng lực để bắt kịp xu hướng của thời đại nhằm mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.
BẮT ĐẦU:
18/06/2018 tại Hà Nội
hoặc 25/06/2018 tại TP. HCM

Read More
Khóa học cung cấp cho học viên các kiến thức nền tảng và các kỹ năng thực hành cần thiết trong việc quản lý sản xuất và vận hành.
BẮT ĐẦU:
14/08/2018 tại Hà Nội
hoặc 21/08/2018 tại TP. HCM

Read More
Khóa học cung cấp kiến thức và tập trung chia sẻ kinh nghiệm vận hành và quản lý kho vận theo hướng đảm bảo mức dịch vụ khách hàng tốt nhất với chi phí thấp nhất.
BẮT ĐẦU:
10/07/2018 tại Hà Nội
hoặc 26/07/2018 tại TP. HCM

Read More
Khóa học nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp công cụ để quản lý và kiểm soát các hoạt động tác động môi trường trong chuỗi cung ứng thông qua việc đánh giá tính bền vững của chuỗi cung ứng và đề xuất những chương trình cải tiến xanh hiệu quả chuỗi cung ứng nhằm giảm thiểu tác động môi trường trong chuỗi.
Read More
Khóa học cho học viên hiểu được vai trò đặc biệt quan trọng của việc quản lý chuỗi cung ứng của doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh về chi phí và toàn cầu hóa.
BẮT ĐẦU:
13/06/2018 tại Hà Nội
hoặc 20/06/2018 tại TP. HCM

Read More
Khóa học cung cấp các kiến thức và khái niệm cơ bản liên quan đến quản lý bảo trì công nghiệp. Khóa học chỉ rõ vai trò không thể thiếu và lợi ích to lớn cũng như các thách thức của công tác quản lý bảo trì trong các công ty sản xuất.
Read More
Khoá học rất có ích cho tất cả nhân viên làm việc trong chuỗi cung ứng bao gồm cả cấp quản lý và nhân viên, những người đang mong muốn học hỏi những phương thức phối hợp hiệu quả cho công việc của mình.
BẮT ĐẦU:
18/09/2018 tại Hà Nội
hoặc 26/09/2018 tại TP. HCM

Read More
Trong khóa học này, học viên có cơ hội sử dụng các kỹ thuật tiên tiến của Excel để xây dựng các bảng tính phức tạp.
BẮT ĐẦU:
03/07/2018 tại TP. HCM
hoặc 24/07/2018 tại Hà Nội

Read More
Khóa học được thiết kế nhằm trang bị cho người tham gia các khái niệm cơ bản và lợi ích về phát triển bền vững, nhãn sinh thái và cách áp dụng Nhãn sinh thái vào mua sắm công.
Read More
Khoá học rất có ích cho quản lý và nhân viên thuộc chuỗi cung ứng, đặc biệt các nhân viên phụ trách thu mua, cung ứng, nhân viên phụ trách xuất nhập khẩu, thương mại... của các công ty sản xuất, thương mại, hậu cần, giao nhận vận tải vì học viên sẽ có được nhiều công cụ hữu ích để nắm rõ và khai thác thị trường, nguồn cung hiệu quả, tiết kiệm rất nhiều chi phí cho doanh nghiệp.
BẮT ĐẦU:
06/08/2018 tại Hà Nội
hoặc 14/08/2018 tại TP. HCM

Read More
Khóa học được thiết kế nhằm trang bị cho người tham gia các khái niệm cơ bản và lợi ích về phát triển bền vững, khái niệm và phương pháp triển khai Mua sắm công bền vững.
Read More
Trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng, quy trình và công cụ cần thiết để trở thành một Tập huấn viên Lối sống Văn phòng Xanh, có khả năng tập huấn thay đổi hành vi của nhân viên văn phòng, dẫn dắt họ thực hiện những sáng kiến tiêu dùng bền vững hướng tới việc xây dựng một văn phòng xanh cho tổ chức theo tiêu chuẩn Văn phòng Xanh của AIT-VN.
Read More
Khóa học sẽ chỉ ra sự cần thiết của lập kế hoạch và kiểm soát bảo trì, các công việc cần làm, các công cụ sử dụng trong lập kế hoạch và kiểm soát bảo trì.
Read More
Khóa học thiết kế nhằm cung cấp cho các học viên kiến thức cập nhật và kỹ năng thực tiễn mà các giám sát viên, quản đốc, lãnh đạo cần sử dụng để nâng cao hiệu quả công việc của họ.
BẮT ĐẦU:
03/04/2018 tại Hà Nội
hoặc 18/04/2018 tại TP. HCM

Read More
Khóa học này rất cần thiết và hữu ích cho tất cả các nhân viên làm việc ở tất cả mọi bộ phận thuộc chuỗi cung ứng.
BẮT ĐẦU:
04/09/2018 tại Hà Nội
hoặc 18/09/2018 tại TP. HCM

Read More
Chương trình “AIT NEXT Em Sống Xanh – Young Green Pioneers Program” nhằm xây dựng phong cách sống Bền vững cho giới trẻ, những nhân tố có khả năng lan toả những thói quen tiêu dùng bền vững đến gia đình, trường học và cộng đồng xung quanh.
Read More
Hoạch định và điều độ sản xuất là một trong những chức năng quan trọng nhất của quản trị sản xuất. Chủ động lên kế hoạch sản xuất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng/thị trường một cách hiệu quả là nhiệm vụ chính của bộ phận kế hoạch và quản lý sản xuất.
BẮT ĐẦU:
08/08/2018 tại TP. HCM
hoặc 28/08/2018 tại Hà Nội

Read More
Khoa học đặc biệt hữu ích nhân viên phụ trách nhiệm lập kế hoạch bán hàng, nguyên vật liệu và nguồn lực.
Read More
This course provides participants with engineering theory and hands on experience in the fields of integrating, configuring, designing and commissioning of automation systems.
Read More
Khóa học cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách những khái niệm cơ bản về SCP và ĐMST. Khóa học cũng giúp các học viên hiểu được những rào cản và thách thức quá trình triển khai ĐMST tại doanh nghiệp và làm thế nào các chính sách về SCP có thể thúc đẩy và hỗ trợ việc triển khai thành công ĐMST tại Việt Nam.
Read More
ĐMX là phương pháp tiếp cận mới cho phép các doanh nghiệp không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời vẫn duy trì phát triển bền vững, giảm thiểu chi phí nguyên vật liệu, tăng cường năng lực sản xuất và có trách nhiệm hơn đối với xã hội.
Read More
Khoá học có ích cho giám đốc/chủ các doanh nghiệp có mong muốn áp dụng sản xuất và quản lý xanh nhằm cắt giảm chi phí, giảm tác động môi trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường...
Read More
Khóa học cung cấp cho các doanh nghiệp những khái niệm cơ bản về sản phẩm bền vững, trên cơ sở đó phân tích tính “bền vững” của sản phẩm theo hướng tiếp cận hệ thống và vòng đời sản phẩm bao gồm nguyên liệu, sản xuất, đóng gói, phân phối và thải bỏ.
Read More
Khoá học có ích cho giám đốc/chủ các doanh nghiệp có mong muốn đánh giá lại sản phẩm của doanh nghiệp theo hướng xanh (bền vững) nhằm cắt giảm chi phí, giảm tác động môi trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường...
Read More
Mục tiêu 5S là phương pháp tạo ra, duy trì và cải tiến nơi làm việc thật sạch sẽ, gọn gàng để giảm thiểu lãng phí và phát sinh lỗi. 5S giúp nhận ra những vấn đề như: thiếu kế hoạch trong tồn kho, qui trình làm việc không phù
Read More
Khóa học được thiết kế nhằm cung cấp cho các giảng viên chính sách những khái niệm cơ bản về SCP và ĐMST. Khóa học cũng giúp các học viên hiểu được những rào cản và thách thức quá trình triển khai ĐMST tại doanh nghiệp và làm thế nào các chính sách về SCP có thể thúc đẩy và hỗ trợ việc triển khai thành công ĐMST tại Việt Nam.
Read More
Khoá đào tạo Đánh giá viên Văn phòng Xanh nhằm trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng, quy trình và công cụ cần thiết để trở thành một Đánh giá viên Văn phòng Xanh.
Read More
Học viên biết áp dụng các kiến thức đã học để lập một dự án ứng dụng TPM từ việc xây dựng tổ chức, thực hiện các kỹ thuật, công cụ của TPM, triển khai đào tạo và huấn luyện, các bước thực hiện và đánh giá hiệu quả áp dụng TPM cho doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng nhanh nói riêng.
START:
N/A

Read More
Khóa đào tạo giúp người học nắm rõ ứng dụng của từng công nghệ riêng lẻ, phương pháp xây dựng một chương trình bảo trì chẩn đoán tổng thể sử dụng tích hợp đa công nghệ để chẩn đoán cho nhà máy của mình.
Read More

Chuyển Website mới!

Xin quét QR Code theo hình trên hoặc gõ http://aitcv.ac.vn để truy cập vào website mới. Trân trọng cảm ơn.

Lễ ký kết MoA giữa AIT tại Việt Nam và Đại học Nguyễn Tất Thành

Sáng ngày 15/03/2021 tại Hội trường Khánh Tiết - Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU) đã long trọng tổ chức ....

WE BELIEVE THAT EDUCATION IS FOR EVERYONE

There are many features available to help you complete your project