ID Course Name Duration Start Date
IEM06 Spare-part Inventory Management 2 days Tháng Năm 17, 2018
AD02 Office Administration – Basic 3 days Tháng Sáu 19, 2018
IEM10 Data Analysis and Presentation using Excel 2 days Tháng Bảy 3, 2018
AD03 Office Administration – Advanced 3 days Tháng Bảy 17, 2018
HR02 Human Resource Management 3 days Tháng Mười 16, 2018
HR01 Advanced Human Resource Management 3 days Tháng Mười 20, 2018

Khám phá khuôn viên AIT bằng mô hình 3D

Mô hình 3D được tạo ra sau khi thu được 1500 hình ảnh trong khuôn viên trường AIT thu được vào tháng 10 năm 2017

Sinh viên đến từ 20 quốc gia đã chuyển đến ngôi nhà mới AIT

"Bạn có thể đến từ nước ngoài, nhưng tại Viện Công nghệ Châu Á (AIT), không một sinh viên nào bị đối xử như một người nước ngoài."

Chuyến viếng thăm của Ban lãnh đạo cấp cao của AIT tới AIT Việt Nam

Cùng với Ban giám đốc của AIT tại Việt nam, đoànđã thăm và làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tao, Bộ Khoa học và Công Nghệ và Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, đối tác chiến lược của AIT Việt Nam – Tập đoàn Điện lực Việt nam và Các cựu sinh viên AIT.