Beroz Ferrell

Beroz Ferrell

TS.

  • Là nhà tư vấn về tổ chức và huấn luyện lãnh đạo với hơn 25 năm kinh nghiệm ngành tâm lý, phát triển nguồn nhân lực và phát triển lãnh đạo.
  • Là nhà tư vấn hàng đầu về xây dựng hệ thống nhân lực đổi mới, lập chiến lược và tầm nhìn, quy trình thay đổi văn hóa, phát triển lãnh đạo và các hoạt động đào tạo.
  • Đã tư vấn cho các khách hàng như Innovations International, Merck, Coca-Cola, Microsoft, R. Thomas Consulting, Doctor Goodwell.com, Executive Diversity Services, Habit.com, City of Bremerton, Clallam County Department of Health & Human Services and Seattle Sound Transit.
  • Giảng dạy các khóa Đại học và sau Đại học về Quản lý kinh doanh tại ĐH Seattle, USA and ĐH Salzburg, Áo.
  • Đã từng nhận giải thưởng Người Phụ nữ Trẻ Xuất sắc của Hoa Kỳ.