Caroline Brassard

Caroline Brassard

TS./ Trợ lý giáo sư

DPP

tư vấn với nhiều tổ chức quốc tế và các tổ chức xã hội dân sự ở châu Á về lĩnh vực xóa đói giảm nghèo và hiệu quả phát triển.

Lĩnh vực chuyên môn

Phát triển kinh tế, quản lý thiên tai, chiến lược giảm nghèo (nông thôn và đô thị), phân tích thực nghiệm (định tính và định lượng), thiết kế nghiên cứu và phương pháp luận

Tiểu sử vắn tắt

Caroline Brassard là giáo sư trợ giảng tại Trường Chính sách công Lee Kuan Yew (LKY SPP), tại Đại học Quốc gia Singapore, nơi cô đã được liên kết từ năm 2002. Nghiên cứu của cô tập trung vào các bài học chính sách phát triển từ thiên tai ở châu Á-Thái Bình Dương, và hiệu quả viện trợ nhân đạo. Cô có kinh nghiệm thực địa tại Việt Nam, Indonesia, Bhutan, Nepal và Bangladesh.

Caroline cũng tư vấn cho nhiều tổ chức quốc tế và các tổ chức xã hội dân sự ở châu Á về lĩnh vực xóa đói giảm nghèo và hiệu quả phát triển. Tại LKY SPP, Caroline giảng dạy các khóa học về quản trị viện trợ, phương pháp nghiên cứu, chính sách phát triển kinh tế, chiến lược giảm nghèo và phân tích thực nghiệm cho chính sách công.

Cuốn sách mới nhất của cô “Quản lý thiên tai ở châu Á – Thái Bình Dương” (được biên tập với David Giles và Arn Howitt) được Springer xuất bản năm 2015. Các ấn phẩm khác gần đây xuất hiện trong Tạp chí Khoa học Xã hội và Báo cáo Rủi ro Toàn cầu năm 2014.

Cô đã từng là thành viên hội đồng của Hội Chữ thập đỏ Singapore từ năm 2013. Caroline có bằng Tiến sĩ Kinh tế tại Đại học London.