Christophe Gironde

Christophe Gironde

TS./ Giảng viên cấp cao về Nghiên cứu Phát triển, Viện Cao học

DPP

Nông nghiệp, đất đai và phát triển nông thôn; chính sách phát triển, hợp tác và hỗ trợ; chính sách phân phối lại, bất bình đẳng xã hội, nghèo đói;

Lĩnh vực chuyên môn

Nông nghiệp, đất đai và phát triển nông thôn; chính sách phát triển, hợp tác và hỗ trợ; chính sách phân phối lại, bất bình đẳng xã hội, nghèo đói; Châu Á, Đông Nam Bộ (Việt Nam, Campuchia); Châu Phi, Subsaharan (Mali, Cộng hòa Dân chủ Congo, Burundi)

Tiểu sử vắn tắt

Tiến sĩ, Viện nghiên cứu phổ thông và Đại học Geneva – Luận án về phục hồi và chuyển đổi kinh tế gia đình ở miền Bắc Việt Nam – Hệ thống hoạt động thôn và mạng lưới quan hệ ở đồng bằng sông Hồng.

  • Từ tháng 10/2003: Giảng viên và nhà nghiên cứu tại IUED, và sau đó tại IHEID
  • 2000-2005: Nghiên cứu viên,Nghiên cứu Quốc tế về Ứng dụng Fafo (Olso, Na Uy)
  • 1994-2001: Nghiên cứu sinh
  • 1996-1997: Cư trú tại Việt Nam (Học bổng chương trình SDC)
  • 1994: Văn bằng Nghiên cứu nâng cao, Chính sách và thực tiễn phát triển so sánh, Viện Kinh tế và Xã hội (IEDES) / Đại học Paris I