Nguyễn Hương Thùy Phấn

Nguyễn Hương Thùy Phấn

TS./ Điều phối viên khu vực Đông Nam Á

DPP

là chuyên gia về nước và biến đổi khí hậu với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc với các tổ chức liên chính phủ, các viện nghiên cứu quốc tế và các cơ quan chính phủ.

Lĩnh vực chuyên môn

Nước và biến đổi khí hậu, quản trị môi trường và phát triển bền vững với khí hậu

Tiểu sử ngắn

TS. Phấn Nguyễn là chuyên gia về nước và biến đổi khí hậu với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc với các tổ chức liên chính phủ, các viện nghiên cứu quốc tế và các cơ quan chính phủ. Tiến sĩ Phấn hiện đang làm việc cho Viện sau đại học với tư cách là Điều phối viên chương trình DPP và Trưởng khu vực Đông Nam Á.

Trong năm năm qua, cô làm việc cho Ủy ban sông Mekong, hướng tới Sáng kiến ​​Thích ứng và Biến đổi Khí hậu (2011-2016) và Chương trình Môi trường (tháng 1- tháng 5/2012, tháng 10/2015-tháng 12/2016).

Cô có bằng Tiến sĩ Kỹ thuật về Phát triển Tài nguyên Nước. Tiến sĩ Phấn dạy quản trị môi trường và phát triển bền vững với khí hậu. Bà đã lãnh đạo nhiều dự án tư vấn cho WB, ADB, UNDP, FAO, SNV, GIZ, v…v về các chủ đề liên quan đến bảo vệ môi trường, phân tích chính sách, đầu tư và tài trợ cho năng lượng tái tạo, phát triển đô thị và biến đổi khí hậu.