Fredric W. Swierczek

Fredric W. Swierczek

Tiến sĩ/ Phó giáo sư

Chuyên môn: Quản lý Văn hoá giao thoa, Kinh doanh Châu Á, Quản lý Chiến lược, Hành vi Tổ chức và Thay đổi. Quốc tịch: Mỹ

dạy về quản lý đa văn hóa, kinh doanh và chiến lược của doanh nghiệp châu Á cũng như các phương pháp luận và chuyên đề khác nhau trong PHD. Tiến sĩ Swierczek là giám đốc sáng lập của Chương trình Phát triển Quản lý Thụy Sĩ-AIT bắt đầu năm 1992 tại Việt Nam. Tiến sĩ Swierczek là chuyên gia tư vấn và nghiên cứu tại Thái Lan cho Ngân hàng Thế giới, UNDP và UNEP trong việc phát triển thị trường vốn, xếp loại tín nhiệm, quản trị doanh nghiệp, phát triển tổ chức và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Ông đã tham gia vào các tổ chức khác như Văn phòng Công vụ, NASTDA, Hội đồng Doanh nghiệp Thái Lan về Tính Bền vững và Viện Môi trường Thái Lan trong các dự án lớn. Ông đã từng là cố vấn cho nhiều tập đoàn khác nhau như Ngân hàng Băng Cốc, Tổng công ty Shin, Xi măng Xi măng và DHL. Tiến sĩ Swierczek đã xuất bản nhiều chuyên khảo, các chương sách và các bài viết về các chủ đề trong quản lý đa văn hoá, kinh doanh ở châu Á, triển khai chiến lược và thay đổi tổ chức. Nghiên cứu của ông đã được xuất bản trên các tạp chí quốc tế, như Tổ chức học tập, Tạp chí Văn hoá Doanh nghiệp, Tạp chí Công dân, Tạp chí Văn hoá Doanh nghiệp, Lãnh đạo và Phát triển Tổ chức, Technovation, Tạp chí Quốc tế về Doanh nhân và Đổi mới. Ông là một cựu chiến thắng của Giải thưởng tưởng niệm Douglas McGregor về xuất sắc trong khoa học hành vi ứng dụng và một người chiến thắng hai lần của giải thưởng Fulbright Scholarship của John F. Kennedy.