Gerard Tocquer

Gerard Tocquer

TS./ Phó giáo sư thỉnh giảng

Chuyên môn: Tiếp thị và Quản lý dịch vụ. Quốc tịch: Pháp