Kuo Chieh Chao

Kuo Chieh Chao

PGS.

  • Phó Giáo sư về Kỹ thuật Tài nguyên Địa kỹ thuật & Trái đất, Trường Kỹ thuật và Công nghệ, AIT.
  • Thạc sĩ, Tiến sĩ, Đại học Bang Colorado (Hoa Kỳ)
  • Chuyên môn: Cơ học đất và thử nghiệm, đất dốc, đất cải tạo và Geosynthetics