Noppadol Phien-Wej

Noppadol Phien-Wej

PGS./ TS.

  • Phó giáo sư Trường Kỹ thuật và Công nghệ, AIT.
  • Thạc sĩ, Tiến sĩ, Đại học Illinois tại Urbana-Champaign (Hoa Kỳ)
  • Lĩnh vực chuyên môn: Cơ học đá, đào và hầm ngầm, Kỹ thuật ứng dụng và Địa chất