Norbert Vanhove

Norbert Vanhove

TS. / Giáo sư

  • Chuyên ngành giảng dạy và nghiên cứu các chủ đề liên qua đến du lịch như: Ý nghĩa kinh tế của Du lịch, đánh giá dự án du lịch, phân tích cạnh tranh du lịch, marketing và lập chiến lược ngành du lịch.
  • Đã từng giữ chức thống đốc chính quyền phát triển vùng West-Flanders and WES (Westvlaams Ekonomisch Studiebureau), dẫn đầu thị trường về nghiên cứu du lịch ở Bỉ
  • Thành viên của các tổ chức du lịch quốc tế như: Trung tâm nghiên cứu khách du lịch (Tổng thư ký); AIEST (Phó chủ tịch); Viện nghiên cứu du lịch quốc tế (Đồng sáng lập); và Hiệp hội kinh tế du lịch quốc tế
  • Thành viên của Ban tư vấn biên tập “Phê bình du lịch” và Ban giám đốc của WES và trường Cao đẳng Châu Âu
  • Sách đã xuất bản: Nền kinh tế của các điểm đến du lịch
  • Đã được nhận nhiệu giải thưởng uy tín như: Giải thưởng của Hiệp hội Kinh tế, Giải Pro Civitate, Luật và Kinh tế địa phương