Phạm Huy Giao

Phạm Huy Giao

PGS./ TS.

  • Phó giáo sư, điều phối chương trình PME-GEM
  • Thạc sỹ, Đại học Bucharest (Romania)
  • Thạc sỹ và Tiến sĩ, AIT
  • Các lĩnh vực: Địa chất Kỹ thuật & Ứng dụng Vật lý học, Phân tích bề mặt, Nước ngầm và Phân tích sụt lún đất; Địa chất Kỹ thuật & Ứng dụng Vật lý, Phân tích số, Tầm quan trọng của nước ngầm và đất Phân tích.