Thammarat Koottatep

Thammarat Koottatep

TS. / PGS.

EEM

Chuyên môn: Các hệ thống xử lý nước thải và rác phi tập trung; Công nghệ sinh thái trong xử lý và quản lý nước thải và rác thải; Sức khỏe môi trường và vệ sinh. Quốc tịch: Thái Lan

Trình độ học vấn

  • Kỹ sư (Kỹ thuật về nước và nước thải), Viện Công Nghệ Châu Á (AIT), Băng Cốc, Thái Lan
  • Thạc sĩ (Kỹ thuật về nước và nước thải), Viện Công Nghệ Châu Á (AIT), Băng Cốc, Thái Lan
  • Cử nhân (hạng nhất) (Kĩ sư Môi trường), Đại học Chiang Mai (CMU), Chiang Mai, Thái Lan

Các vấn đề quan tâm

  • Hệ thống xử lý nước thải phân cấp bền vững

  • Tái sử dụng và tái chế chất thải/ nước thải

  • Hệ thống vệ sinh cải tiến

  • Quản lý bùn phân

  • Sử dụng đất ngập nước xây dựng để xử lý chất thải/ nước thải