Học bổng

Với 25 năm có mặt tại Việt Nam, kể từ khi thành lập năm 1993 đến nay, AIT-VN đã trao nhiều xuất học bổng với tổng giá trị lên đến 20 tỷ đồng giành cho cả thanh thiếu niên và học bổng người lớn. 

Về cơ bản, chúng tôi có hai loại hình học bổng chính như: Học bổng của các chương trình đào tạo sau đại học, học bổng của các khóa học ngắn hạn.

Các loại học bổng này hoặc là toàn phần, hoặc là bán phần. Chi tiết về mỗi loại học bổng, vui  lòng nhấp chuột vào mục mà bạn quan tâm hoặc liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Khám phá các lựa chọn của bạn và nộp hồ sơ hôm nay – bạn không có gì để mất và mọi thứ đều có thể đạt được!

Các tin gần đây nhất

Hãy liên hệ với chúng tôi

Để biết thêm thông tin về các loại học bổng khác nhau, xin hãy liên hệ với chúng tôi:

C. Lô Ly

Bộ phận Marketing

Email: loly@aitcv.ac.vn

Di động: +84 912 540 232 hoặc: +84 24 3766 9493, máy lẻ 123