Courses

Kỹ năng tổ chức hội nghị, hội thảo

Khóa học dành cho các cán bộ hành chính, những người chuyên phụ trách việc tổ chức hội nghị, hội thảo

BẮT ĐẦU:

09/9/2019 tại Hà Nội
hoặc 16/9/2019 tại TP.HCM

Kỹ năng thư ký văn phòng

Khóa đào tạo này được thiết kế cho nhân viên người Việt làm việc tại các công ty / tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt Nam.

BẮT Đầu:

13/8/2019 tại Hà Nội
hoặc 20/8/2019 tại TP.HCM

Khóa Thực Tập: Trải nghiệm/ Khám phá, Nâng cao Năng lực Dạy học & Tổ chức Giáo dục bằng Tiếng Anh

Tóm tắt Chương trình: Chủ đề TRẢI NGHIỆM/ KHÁM PHÁ, NÂNG CAO NĂNG LỰC DẠY HỌC & TỔ CHỨC GIÁO DỤC BẰNG TIẾNG ANH Thời gian 14 – 23/08/2018 10 ngày Số lượng đăng ký tối thiểu 25 người Tại Bangkok, Thái Lan Địa điểm học Đại học Sư phạm Suan Sunandha Rajabhat (SSRU) Địa […]

Quản lý đào tạo và phát triển

Khoá đào tạo cung cấp cho học viên cách nhìn tổng quan về việc đào tạo và phát triển trong các tổ chức.

BẮT ĐẦU:

20/11/2019 tại Hà Nội
hoặc 27/11/2019 tại TP. Hồ Chí Minh

Đổi mới sản phẩm bền vững

Khoá học có ích cho giám đốc/chủ các doanh nghiệp có mong muốn đánh giá lại sản phẩm
của doanh nghiệp theo hướng xanh (bền vững) nhằm cắt giảm chi phí, giảm tác động môi
trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường…

Đổi mới xanh doanh nghiệp – Từ sản xuất đến quản lý

Khoá học có ích cho giám đốc/chủ các doanh nghiệp có mong muốn áp dụng sản xuất và quản lý xanh nhằm cắt giảm chi phí, giảm tác động môi trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường…

Đào tạo và triển khai 5S và Kaizen

Mục tiêu 5S là phương pháp tạo ra, duy trì và cải tiến nơi làm việc thật sạch sẽ, gọn gàng để giảm thiểu lãng phí và phát sinh lỗi. 5S giúp nhận ra những vấn đề như: thiếu kế hoạch trong tồn kho, qui trình làm việc không phù hợp, lãng phí thời gian […]

Sản xuất tinh gọn và triển khai – Sức mạnh tiềm tàng

Khoá học đặc biệt thích hợp đối với các giám đốc, quản đốc phân xưởng, trưởng ca/nhóm, những người có vai trò và năng lực đề xuất, triển khai dự án LEAN trong bộ phận của mình, hướng dẫn công nhân thực hiện để giảm các lãng phí trong sản xuất.

Quản lý chuôi cung ứng xanh

Khóa học nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp công cụ để quản lý và kiểm soát các hoạt động tác động môi trường trong chuỗi cung ứng thông qua việc đánh giá tính bền vững của chuỗi cung ứng và đề xuất những chương trình cải tiến xanh hiệu quả chuỗi cung ứng nhằm giảm thiểu tác động môi trường trong chuỗi.

Nghiên cứu thị trường và cung ứng trực tuyến – công cụ lợi hại

Khoá học rất có ích cho quản lý và nhân viên thuộc chuỗi cung ứng, đặc biệt các nhân viên phụ trách thu mua, cung ứng, nhân viên phụ trách xuất nhập khẩu, thương mại… của các công ty sản xuất, thương mại, hậu cần, giao nhận vận tải vì học viên sẽ có được nhiều công cụ hữu ích để nắm rõ và khai thác thị trường, nguồn cung hiệu quả, tiết kiệm rất nhiều chi phí cho doanh nghiệp.

BẮT ĐẦU:

06/08/2018 tại Hà Nội
hoặc 14/08/2018 tại TP. HCM