Đào tạo giảng viên về Sản xuất & tiêu dùng bền vững và Đổi mới sinh thái

Khóa học được thiết kế nhằm cung cấp cho các giảng viên chính sách những khái niệm cơ bản về SCP và ĐMST. Khóa học cũng giúp các học viên hiểu được những rào cản và thách thức quá trình triển khai ĐMST tại doanh nghiệp và làm thế nào các chính sách về SCP có thể thúc đẩy và hỗ trợ việc triển khai thành công ĐMST tại Việt Nam.

DURATION:
02 ngày
ID:
SCP07

Mục tiêu

Khóa học hai ngày Đào tạo giảng viên cho khóa học “Giới thiệu về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững (SCP) và Đổi mới Sinh thái (ĐMST) cho các nhà hoạch định chính sách” được thiết kế nhằm cung cấp cho các giảng viên chính sách những khái niệm cơ bản về SCP và ĐMST. Khóa học cũng giúp các học viên hiểu được những rào cản và thách thức quá trình triển khai ĐMST tại doanh nghiệp và làm thế nào các chính sách về SCP có thể thúc đẩy và hỗ trợ việc triển khai thành công ĐMST tại Việt Nam.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ nắm được:

 • Khái niệm SCP và ĐMST, những lợi ích và mối quan hệ: làm thế nào để chính sách SCP hỗ trợ ĐMST và ngược lại, ĐMST tại doanh nghiệp đóng góp vào thành công của mục tiêu chung về SCP;
 • Khung chính sách hiện hành của Việt Nam hỗ trợ SCP và ĐMST
 • Những rào cản chính cản trợ việc triển khai ĐMST và làm thế nào thiết kế chính sách SCP để thúc đẩy ĐMST;
 • Làm thế nào các chính sách SCP hiện hành được lồng ghép để hỗ trợ ĐMST;
 • Xây dựng kế hoạch hành động/ dự án SCP.

Các giảng viên sau khóa học sẽ có thể áp dụng kiến thức vào giảng dạy, đồng thời biết cách thúc đẩy sự tham gia tích cực của người học trong quá trình học và trong công việc sau này.

Đối tượng học viên

Khóa học dành cho các giảng viên về SCP và ĐMST cho đối tượng cán bộ nhà nước, các nhà hoạch định chính sách.

Nội dung

Khái niệm về SCP và ĐMST

 • Lợi ích môi trường – xã hội – kinh tế
 • Chương trình nghị sự toàn cầu về SCP và ĐMST
 • Mối quan hệ giữa SCP và ĐMST
 • Các chiến lược ĐMST (phân tích điểm nóng, vòng đời và quản lý chuỗi giá trị)

Thách thức SCP và ĐMST và các đáp ứng từ phía chính sách

 • Những thách thức chung cho chiến lược ĐMST
 • Đáp ứng từ phía chính sách đối với những thách thức chung và kinh nghiệm quốc tế

Nguyên tắc và công cụ SCP và ĐMST

 • Nguyên tắc xây dựng chính sách
 • Công cụ chính sách và những áp dụng hiện đại

Thực thi chính sách SCP và ĐMST

 • Khuyến nghị chung: huy động tài chính, điều phối, các tác nhân khác
 • Xây dựng lộ trình chính sách

Lồng ghép các chính sách SCP hiện hành để hỗ trợ ĐMST trong bối cảnh Việt Nam

 • Xem xét chính sách và các bên liên quan
 • Các phát hiện và lộ trình

Phân tích chính sách hỗ trợ ĐMST trong ngành nông nghiệp – thực phẩm – Trường hợp doanh nghiệp Việt Liên

 • Xem xét chính sách và các bên liên quan
 • Các phát hiện và lộ trình

Phương pháp

Khóa học sẽ kết hợp giữa bài giảng, nghiên cứu điển hình, bài tập và thảo luận nhóm.

Địa điểm và thời lượng

Khóa học được tổ chức tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Khóa học dài 2 ngày.

Đội ngũ giảng viên/tư vấn

Chương trình được thực hiện bởi các chuyên gia AIT-VN trong lĩnh vực SCP và ĐMST.

Ngôn ngữ

Khóa học được thực hiện bằng tiếng Việt.

Chứng nhận

Học viên tham gia 90% khóa học và tham gia tích cực vào các bài tập/thảo luận nhóm sẽ nhận được chứng nhận do AIT-VN cấp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *