Đào tạo và triển khai 5S và Kaizen

ID:
POM06

Mục tiêu

5S là phương pháp tạo ra, duy trì và cải tiến nơi làm việc thật sạch sẽ, gọn gàng để giảm thiểu lãng phí và phát sinh lỗi. 5S giúp nhận ra những vấn đề như: thiếu kế hoạch trong tồn kho, qui trình làm việc không phù hợp, lãng phí thời gian và sử dụng thiết bị thiếu hiệu quả…

5S là khởi đầu tuyệt vời cho các hoạt động cải tiến không ngừng tiếp theo – các dự án Kaizen, những dự án khuyến khích nhân viên chủ động đề xuất các hoạt động cải tiến và huy động tất cả nhân viên cùng tham gia.

Các lợi ích

 • Môi trường làm việc sạch sẽ, ngăn nắp
 • Môi trường sản xuất an toàn hơn
 • Những hiệu quả đạt được sẽ tạo động lực để có thêm nhiều ý tưởng tốt hơn
 • Có thêm sáng kiến tiết kiệm nguyên vật liệu và giảm thiểu các vận hành thừa
 • Giảm thời gian sản xuất
 • Giảm thời gian chuyển đổi
 • Giảm thiểu dừng máy trong dây chuyền sản xuất
 • Giảm sản phẩm lỗi bởi phương pháp ngăn ngừa lỗi
 • Các phương pháp và chuẩn được thiết lập
 • Giảm tồn kho sản phẩm trong dây chuyền sản xuất
 • Cải thiện sử dụng không gian sản xuất
 • Thay đổi thái độ và hành vi của nhân viên theo hướng cải tiến không ngừng
 • Giảm than phiền từ khách hàng

Chương trình

Chương trình đào tạo và triển khai 5S & Kaizen sẽ được thực hiện qua các bước công việc bao gồm:

1. Phân tích và đánh giá tình trạng sản xuất hiện tại

2. Đào tạo các kỹ năng quản lý cho những nhân viên vận hành chương trình

3. Triển khai chương trình 5S & Kaizen cho toàn bộ nhân viên

– Đào tạo 5S & Kaizen Training cho các quản lý, tổ trưởng sản xuất và nhân viên.

– Truyền thông 5S & Kaizen

– Thành lập Ban điều hành chương trình 5S & Kaizen

– Lập kế hoạch, đánh giá chuẩn bị và triển khai ngày làm vệ sinh toàn công ty

– Kiểm tra đánh giá các việc thực hiện

– Khởi động các dự án Kaizen đăng ký tham gia

4. Theo dõi và hỗ trợ chuẩn hóa, khen thưởng và duy trì hệ thống

Phương pháp thực hiện

Đào tạo và tư vấn triển khai được kết hợp và lồng ghép trong chương trình nhằm trang bị, truyền thông mục tiêu, kế hoạch thực hiện, tạo động lực và cảm hứng cho toàn bộ nhân viên của công ty. Chương trình tư vấn triển khai với sự theo sát của chuyên gia cho các giai đoạn trong quá trình thực hiện nhằm hỗ trợ đảm bảo chương trình đạt được mục tiêu bước đầu và kết quả được tiếp tục duy trì thành qui trình và hệ thống.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *