Đổi mới xanh doanh nghiệp - Từ sản xuất đến quản lý

ĐMX là phương pháp tiếp cận mới cho phép các doanh nghiệp không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời vẫn duy trì phát triển bền vững, giảm thiểu chi phí nguyên vật liệu, tăng cường năng lực sản xuất và có trách nhiệm hơn đối với xã hội.

ID:
SCP01

Cơ sở

Thực tế cho thấy những doanh nghiệp sản xuất xanh hoặc có đổi mới xanh (ĐMX) phát triển nhanh và có lợi nhuận cao hơn những doanh nghiệp không có ĐMX. Những thách thức đối với sự Phát triển Bền vững (PTBV) như xu hướng tăng giá năng lượng, thiếu nguồn nguyên liệu, tài nguyên thiên nhiên, những quy định, chính sách của nhà nước về tác động môi trường, biến đổi khí hậu, trách nhiệm xã hội,… đã và đang ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất. ĐMX chính là phương pháp tiếp cận mới cho phép các doanh nghiệp không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời vẫn duy trì phát triển bền vững, giảm thiểu chi phí nguyên vật liệu, tăng cường năng lực sản xuất và có trách nhiệm hơn đối với xã hội.

ĐMX sẽ đem lại những giá trị gia tăng cho doanh nghiệp:

 • Tăng khả năng thâm nhập thị trường mới cũng như thị trường mới nổi
 • Giảm chi phí sản xuất/dịch vụ trên toàn chuỗi giá trị của doanh nghiệp
 • Đi trước đón đầu các tiêu chuẩn và quy định pháp luật về sản xuất Xanh
 • Tăng khả năng thu hút các nguồn đầu tư tài chính
 • Tăng năng suất và năng lực công nghệ

ĐMX có thể được thực hiện tại tất cả các khâu của doanh nghiệp, từ chiến lược kinh doanh, mô hình kinh doanh đến hoạt động sản xuất, thiết kế sản phẩm, tiếp thị và xây dựng thương hiệu, cơ cấu tổ chức, … ĐMX đòi hỏi cấp lãnh đạo của doanh nghiệp hiểu rõ tầm quan trọng của những thách thức đối với sự phát triển bền vững, và có thể biến những thách thức đó thành cơ hội cho doanh nghiệp. Quá trình này không thể được hoàn thành một cách nhanh chóng mà cần có đủ nguồn lực để thực hiện.

Mục tiêu

Xây dựng năng lực cho các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện Đổi Mới Xanh là mục tiêu chính của Chương trình. Cụ thể khi tham gia Chương trình, doanh nghiệp được trang bị nhận thức, kiến thức, công cụ và kỹ năng có khả năng:

 • Đánh giá thực trạng “xanh” của doanh nghiệp
 • Xây dựng bộ chỉ thị bền vững cho doanh nghiệp
 • Xây dựng hệ thống theo dõi chỉ thị bền vững của doanh nghiệp
 • Xác định những khu vực/điểm “nóng” cần đổi mới/cải tiến
 • Xây dựng kế hoạch hành động Xanh – xây dựng dự án phát triển bền vững
 • Thực hiện các dự án, các ý tưởng Đổi mới Xanh
 • Tím kiếm các nguồn tài chính hỗ trợ dự án đổi mới/phát triển bền vững
 • Xây dựng báo cáo bền vững của doanh nghiệp

Đối tượng học viên

Khoá học có ích cho giám đốc/chủ các doanh nghiệp có mong muốn áp dụng sản xuất và quản lý xanh nhằm cắt giảm chi phí, giảm tác động môi trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường… Số lượng học viên tối đa cho 1 lớp là 25.

Nội dung

Chương trình Đổi mới Xanh doanh nghiệp bao gồm (nhưng không giới hạn) các mô đun sau:

 • Xây dựng Mô hình kinh doanh Xanh/bền vững
 • Xây dựng chiến lược kinh doanh Xanh
 • Đổi mới Xanh chuỗi cung ứng
 • Quản trị thương hiệu Xanh
 • Đổi mới Sản phẩm bền vững
 • Đổi mới Xanh hệ thống phân phối
 • Hiệu quả tài nguyên và Sản xuất sạch hơn
 • Xây dựng Bộ chỉ thị bền vững Doanh nghiệp
 • Đổi mới bao gói theo hướng bền vững

Phương pháp

Mỗi mô đun đào tạo được thực hiện theo phương pháp đào tạo hướng doanh nghiệp, bao gồm bài trình bày của giảng viên cho các khái niệm và kiến thức khái quát, vận dụng thực thế thông qua các minh hoạ thành công về Đổi mới Xanh của các doanh nghiệp đa quốc gia và các doanh nghiệp Việt Nam. Học viên được yêu cầu làm việc nhóm nhằm vận dụng kiến thức đã học vào tình huống cụ thể của doanh nghiệp. Tư vấn sau đào tạo là một phần của đào tạo, theo đó chuyên gia AIT-VN sẽ tham gia hỗ trợ những doanh nghiệp tham gia khoá học trong các dự án Đổi mới Xanh/phát triển bền vững của doanh nghiệp.  Chia sẻ kinh nghiệm của các doanh nghiệp tham gia Chương trình cũng là phần không thể tách rời, theo đó AIT-VN kết nối những doanh nghiệp tham gia tham gia những buổi thăm quan và học tập tại những doanh nghiệp điển hình trong Đổi mới xanh.

Địa điểm và thời lượng

Khóa học được tổ chức tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Khóa học bao gồm 9 mô-đun, mỗi mô-đun có thời lượng học 2 ngày.

Đội ngũ giảng viên/tư vấn

Chương trình được thực hiện bởi các chuyên gia AIT-VN. Họ đã được đào tạo trong những dự án đổi mới do các tổ chức quốc tế thực hiện (như dự án SPIN, Dự án GG của Cộng đồng Châu Âu), có kinh nghiệm đào tạo và làm việc với các doanh nghiệp đa quốc gia hoặc/và doanh nghiệp Việt Nam. AIT-VN có hợp tác chuyên gia với các đối tác có thế mạnh trong những lĩnh vực liên quan về Sản xuất và tiêu dùng bền vững như Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt nam (VNCPC), tổ chức ENERTEAM, trường đại học kỹ thuật Delft – Hà Lan, Viện Công nghệ Châu Á (AIT), Băng Cốc, Thái Lan, … thực hiện tư vấn Đổi mới Xanh trong doanh nghiệp.

Ngôn ngữ

Khóa học được thực hiện bằng tiếng Việt.

Chứng nhận

Học viên tham gia 90% khóa học và tham gia tích cực vào các bài tập/thảo luận nhóm sẽ nhận được chứng nhận do AIT-VN cấp.

Học phí và hỗ trợ tài chính

Học phí tiêu chuẩn của khóa học 2 ngày là 160$. Một số học bổng toàn phần sẽ được ưu tiên cấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia Chương trình, có tiềm năng đổi mới xanh trong quản lý và sản xuất. Một số học bổng bán phần (30%, 50%) được xem xét cho những doanh nghiệp thuộc mạng lưới “Đối tác Đổi mới Xanh” của AIT-VN.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *