Lập kế hoạch và kiểm soát bảo trì hiệu quả

Khóa học sẽ chỉ ra sự cần thiết của lập kế hoạch và kiểm soát bảo trì, các công việc cần làm, các công cụ sử dụng trong lập kế hoạch và kiểm soát bảo trì.

DURATION:
02 ngày
ID:
IEM05

Mục tiêu   

Khóa học sẽ chỉ ra sự cần thiết của lập kế hoạch và kiểm soát bảo trì, các công việc cần làm, các công cụ sử dụng trong lập kế hoạch và kiểm soát bảo trì. Sau khóa học học viên sẽ:

 • Hiểu tại sao cần hoạch định bảo trì và lợi ích của hoạch định công tác bảo trì.
 • Những giai đoạn cơ bản và tác dụng của qui trình lập kế hoạch công tác bảo trì.
 • Biết cách lập kế hoạch công việc và triển khai lịch trình công việc.
 • Biết cách sử dụng kế hoạch và lịch trình bảo trì.
 • Biết cách đánh giá hiệu quả của việc lập kế hoạch và điều độ công việc.
 • Biết sử dụng những công cụ cho việc kiểm soát kế hoạch và lịch trình.
 • Áp dụng phương pháp cải tiến không ngừng trong qui trình lập kế hoạch và lịch trình.

Đối tượng học viên

Khóa học được thiết kế dành cho cán bộ phụ trách công tác bảo trì, vận hành máy móc trong các nhà máy, xí nghiệp sản xuất.

Chủ đề

 1. Giới thiệu về mục đích và tổng quan về công tác lập kế hoạch và kiểm soát bảo trì.
 2. Lập kế hoạch công tác bảo trì:
 • Công tác lập kế hoạch các công việc bảo trì
 • Lợi ích của việc lập kế hoạch bảo trì
 • Phiếu công việc (work order)
 1. Qui trình lập kế hoạch bảo trì:
 • Hàng tháng, hàng tuần và hàng ngày,
 • Hàng năm, đại tu, ngừng máy, thay thế dây truyền.
 • Quản lý qui trình lập kế hoạch ngừng máy.
 • Hệ thống lập kế hoạch công việc
 1. Điều độ công tác bảo trì: các nguyên tắc và qui trình.
 2. Kiểm soát bảo trì.
 3. Đo lường hiệu quả công tác bảo trì.
 4. Quy trình cải tiến không ngừng.

Phương pháp đào tạo

Khóa học bao gồm bài giảng, bài tập tình huống và thảo luận nhóm. Việc trao đổi kinh nghiệm thực tế, các bài học thành công cũng được khuyến khích chia sẻ trong suốt khóa học. Các mẫu về lập kế hoạch, lịch trình và kiểm soát bảo trì được giảng viên giới thiệu để tham khảo và áp dụng.

Thời lượng

2 ngày

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *