Lối sống văn phòng xanh

Trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng, quy trình và công cụ cần thiết để trở thành một Tập huấn viên Lối sống Văn phòng Xanh, có khả năng tập huấn thay đổi hành vi của nhân viên văn phòng, dẫn dắt họ thực hiện những sáng kiến tiêu dùng bền vững hướng tới việc xây dựng một văn phòng xanh cho tổ chức theo tiêu chuẩn Văn phòng Xanh của AIT-VN.

DURATION:
03 ngày
ID:
SCP08

Mục tiêu

Khoá Đào tạo Tập huấn viên Lối sống Văn phòng Xanh nhằm trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng, quy trình và công cụ cần thiết để trở thành một Tập huấn viên Lối sống Văn phòng Xanh, có khả năng tập huấn thay đổi hành vi của nhân viên văn phòng, dẫn dắt họ thực hiện những sáng kiến tiêu dùng bền vững hướng tới việc xây dựng một văn phòng xanh cho tổ chức theo tiêu chuẩn Văn phòng Xanh của AIT-VN.

Sau khoá học, học viên sẽ nắm được:

 • Phương pháp và kỹ năng Tập huấn Thay đổi hành vi hướng tới Văn phòng Xanh cho đối tượng nhân viên văn phòng
 • Một số kỹ năng tập huấn cho nhân viên văn phòng thực hiện thay đổi hành vi Sống Xanh
 • Qui trình triển khai và công cụ sử dụng trong tập huấn và dẫn dắt triển khai các sáng kiến Văn phòng Xanh.

Đối tượng học viên

Học viên thuộc các chuyên ngành: kỹ thuật, năng lượng, môi trường, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực trên, kỹ năng phân tích tốt, khả năng làm việc độc lập, kỹ năng giao tiếp, truyền đạt và viết.

Nội dung

Giới thiệu

 • Vấn đề toàn cầu và phát triển bền vững
 • Các hướng tiếp cận và công cụ thúc đẩy phát triển bền vững
 • Phong cách Sống Xanh và phong cách Sống Xanh tại văn phòng
 • Khái niệm về Văn phòng Xanh

Vai trò và trách nhiệm của Tập huấn viên

Tập huấn Xây dựng phong cách Sống Xanh cho đối tượng nhân viên văn phòng

 • Hành vi tiêu dùng xanh của nhân viên và Văn phòng Xanh
 • Các lý thuyết nền tảng về thay đổi hành vi
 • Phương pháp đánh giá hành vi tiêu dùng bền vững
 • Tìm hiểu giá trị sống xanh và các chủ đề tiêu dùng xanh trong văn phòng
 • Tập huấn thay đổi hành vi dành cho nhân viên văn phòng
 • Tham khảo mô hình văn phòng đã triển khai tập huấn

Tư vấn triển khai sáng kiến Văn phòng xanh

 • Mục tiêu, phương pháp, vai trò của các thành phần tham gia triển khai
 • Qui trình triển khai
 • Nguồn lực triển khai và các kỹ năng của chuyên gia tư vấn
 • Các công cụ triển khai
 • Các vấn đề thường gặp
 • Tham khảo mô hình đã triển khai văn phòng xanh

Phương pháp

Phương pháp của khoá học bao gồm cung cấp các kiến thức, kỹ năng và qui trình thực hiện dự án, kết hợp với các hoạt động thực hành để học viên biết cách triển khai chương trình tập huấn Văn phòng Xanh.

Địa điểm và thời lượng

Khóa học được tổ chức tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Khóa học dài 3 ngày.

Đội ngũ giảng viên/tư vấn

Giảng viên của lớp học là các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm triển khai dự án thay đổi hành vi tiêu dùng bền vững và thực hiện triển khai văn phòng xanh.

Ngôn ngữ

Khóa học được thực hiện bằng tiếng Việt.

Chứng nhận

Học viên tham gia 90% khóa học và tham gia tích cực vào các bài tập/thảo luận nhóm sẽ nhận được chứng nhận do AIT-VN cấp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *