Mua sắm công bền vững

Khóa học được thiết kế nhằm trang bị cho người tham gia các khái niệm cơ bản và lợi ích về phát triển bền vững, khái niệm và phương pháp triển khai Mua sắm công bền vững.

DURATION:
02 ngày
ID:
SCP04

Cơ sở

Theo báo cáo về mua sắm công bền vững của Cục Môi trường Việt Nam năm 2015, Nhà nước chi trung bình 20 – 30% ngân sách hàng năm vào mua sắm công. Con số này có thể tăng lên tới 50% nếu bao gồm chi tiêu cho thi công. Trong bối cảnh nền kinh tế tái cơ cấu để hướng tới phát triển bền vững, ứng dụng mua sắm công bền vững sẽ có đóng góp to lớn tới những mục tiêu phát triển bền vững, bao gồm nâng cao chất lượng sản xuất, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên, an ninh và bình đẳng trong xã hội. Mua sắm công bền vững sẽ không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn thúc đẩy bình đẳng cả về xã hội (giới tính, dân tộc thiểu số, người tàn tật, và các nhóm người khác) và các khía cạnh kinh tế (khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy sản xuất nội địa).

Mục tiêu

Khóa học 2 ngày về Mua sắm công bền vững (SPP) được thiết kế nhằm trang bị cho người tham gia các khái niệm cơ bản và lợi ích về phát triển bền vững, khái niệm và phương pháp triển khai SPP.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có thể:

  • Hiểu được khái niệm SPP, khung chính sách của quốc gia để hỗ trợ SPP.
  • Hiểu được các yếu tố / tiêu chí bền vững của SPP và cách lồng ghép chúng vào quá trình mua sắm công.

Đối tượng học viên

Chương trình đào tạo phù hợp với các đơn vị thầu của chính phủ chịu trách nhiệm lên kế hoạch, chuẩn bị hồ sơ thầu và thu mua theo yêu cầu của hệ thống đấu thầu tập trung. Khóa đào tạo hữu ích cho các nhà cung cấp, đơn vị sản xuất và những người có dự định nộp hồ sơ dự thầu của chính phủ. Khóa học cũng mang tới những thông tin hữu ích cho các giảng viên và chuyên gia tư vấn đào tạo/ tư vấn về mua sắm công.

Nội dung

  • Giới thiệu về Phát triển Bền vững
  • Giới thiệu Mua sắm Công Bền vững và Khung Chính sách Hỗ trợ Mua sắm Công Bền vững
  • Các Yếu tố Bền vững và Triển khai Mua sắm Công Bền vững
  • Trường hợp của Việt Nam đối với các sản phẩm được chứng nhận nhãn sinh thái được lựa chọn (CFL, giấy văn phòng và đèn LED).

Phương pháp

Chương trình đào tạo bao gồm bài giảng, nghiên cứu tình huống (bối cảnh quốc tế, khu vực và Việt Nam), và các hoạt động nhóm. Các bài giảng sẽ trình bày các khái niệm cơ bản và sự phát triển của SPP, trong khi các nghiên cứu điển hình cung cấp các ứng dụng thực tiễn ở Việt Nam, bao gồm lồng ghép tính bền vững trong mua sắm công ở Việt Nam. Các nghiên cứu điển hình sẽ tập trung vào các sản phẩm cụ thể ưu tiên cho Việt Nam (CFL, Văn phòng và LED) để xác định nhu cầu, đặc điểm sản phẩm, tiêu chí, khen thưởng và quản lý hiệu quả hợp đồng.

Địa điểm và thời lượng

Khóa học được tổ chức tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Khóa học kéo dài 2 ngày.

Đội ngũ giảng viên/tư vấn

Các giảng viên có trình độ và kinh nghiệm được chỉ định cho khóa tập huấn:

  • Bà Nguyễn Thị Bích Hòa

Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AIT-VN)

Chuyên môn: Đào tạo Giảng viên, Phát triển Bền vững, Tiêu thụ và Sản xuất bền vững, Đổi mới Sinh thái và Tính bền vững.

  • Ông Nguyễn Đức Trung

Công ty tư vấn PEAPROS

Chuyên môn: Chuyên gia về Mua sắm Công Bền vững.

Ngôn ngữ

Khóa học được thực hiện bằng tiếng Việt.

Chứng nhận

Học viên tham gia 90% khóa học và tham gia tích cực vào các bài tập/thảo luận nhóm sẽ nhận được chứng nhận do AIT-VN cấp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *