Nhãn sinh thái

Khóa học được thiết kế nhằm trang bị cho người tham gia các khái niệm cơ bản và lợi ích về phát triển bền vững, nhãn sinh thái và cách áp dụng Nhãn sinh thái vào mua sắm công.

DURATION:
02 ngày
ID:
SCP05

Cơ sở

Nhãn sinh thái là một trong các công cụ tự nguyện được Nhà nước triển khai nhằm thúc đẩy Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững. Hiện tại, các nhãn sinh thái ở Việt Nam gồm Nhãn Xanh Việt Nam, Nhãn Tiết kiệm năng lượng và Nhãn Bông sen Xanh.

Mục tiêu

Khóa học 2 ngày về Nhãn sinh thái được thiết kế nhằm trang bị cho người tham gia các khái niệm cơ bản và lợi ích về phát triển bền vững, nhãn sinh thái và cách áp dụng Nhãn sinh thái vào mua sắm công.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có thể:

  • Hiểu được khái niệm nhãn sinh thái, nắm được về Nhãn Xanh Việt Nam.
  • Hiểu được quy trình đăng ký chứng nhận và tiêu chuẩn của Nhãn Xanh Việt Nam.
  • Hiểu được các yếu tố / tiêu chí bền vững của Nhãn sinh thái và cách áp dụng Nhãn sinh thái vào quá trình mua sắm công.

Đối tượng học viên

Chương trình đào tạo phù hợp với các nhà cung cấp, đơn vị sản xuất và những người có dự định đăng ký Nhãn Xanh Việt Nam. Khóa học cũng mang tới những thông tin hữu ích cho các giảng viên và chuyên gia tư vấn đào tạo/ tư vấn về mua sắm công và Nhãn sinh thái.

Nội dung

  • Giới thiệu về Phát triển Bền vững
  • Giới thiệu Nhãn sinh thái và khung chính sách hỗ trợ
  • Giới thiệu Nhãn Xanh Việt Nam và quy trình đăng ký chứng nhận.
  • Trường hợp của Việt Nam đối với các sản phẩm được chứng nhận nhãn sinh thái được lựa chọn (CFL, giấy văn phòng và đèn LED).

Phương pháp

Chương trình đào tạo bao gồm bài giảng, nghiên cứu tình huống (bối cảnh quốc tế, khu vực và Việt Nam), và các hoạt động nhóm. Các bài giảng sẽ trình bày các khái niệm cơ bản và sự phát triển của Nhãn sinh thái, trong khi các nghiên cứu điển hình cung cấp các ứng dụng thực tiễn ở Việt Nam. Các nghiên cứu điển hình sẽ tập trung vào các sản phẩm cụ thể ưu tiên cho Việt Nam (CFL, Văn phòng và LED).

Địa điểm và thời lượng

Khóa học được tổ chức tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Khóa học kéo dài 2 ngày.

Đội ngũ giảng viên/tư vấn

Các giảng viên có trình độ và kinh nghiệm được chỉ định cho khóa tập huấn:

  • Bà Nguyễn Thị Bích Hòa

Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AIT-VN)

Chuyên môn: Đào tạo Giảng viên, Phát triển Bền vững, Tiêu thụ và Sản xuất bền vững, Đổi mới Sinh thái và Tính bền vững.

  • Bà Nguyễn Thu Hà

Tổng cục Môi trường

Chuyên môn: Chuyên gia về Nhãn sinh thái, Nhãn Xanh Việt Nam.

Ngôn ngữ

Khóa học được thực hiện bằng tiếng Việt.

Chứng nhận

Học viên tham gia 90% khóa học và tham gia tích cực vào các bài tập/thảo luận nhóm sẽ nhận được chứng nhận do AIT-VN cấp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *