Quản lý bảo trì công nghiệp tiên tiến

Khóa học cung cấp các kiến thức và khái niệm cơ bản liên quan đến quản lý bảo trì công nghiệp. Khóa học chỉ rõ vai trò không thể thiếu và lợi ích to lớn cũng như các thách thức của công tác quản lý bảo trì trong các công ty sản xuất.

DURATION:
02 ngày
ID:
IEM04

Mục tiêu

Khóa học cung cấp các kiến thức và khái niệm cơ bản liên quan đến quản lý bảo trì công nghiệp. Khóa học chỉ rõ vai trò không thể thiếu và lợi ích to lớn cũng như các thách thức của công tác quản lý bảo trì trong các công ty sản xuất. Học viên sẽ biết được cách đánh giá  hiệu quả công tác bảo trì để kiểm soát và có định hướng cải tiến nâng cao khả năng sẵn sàng cho thiết bị và hệ thống. Khóa học cũng chỉ cho học viên vai trò của hệ thống thông tin bảo trì làm cơ sở cho xây dựng chiến lược, chính sách, lập kế hoạch công việc và vật tư nhằm giảm tối đa chi phí bảo trì. Học viên cũng được làm quen với phương pháp cải tiến không ngừng để giảm thiếu lãng phí trong quản lý bảo trì nhưng vẫn đảm bảo mức độ sẵn sàng yêu cầu.

Đối tượng học viên

Khóa học được thiết kế dành cho cán bộ phụ trách  công tác bảo trì trong các nhà máy, xí nghiệp sản xuất.

Chủ đề

 1. Giới thiệu chung về bảo trì và quản lý bảo trì:
 • Sự phát triển của bảo trì
 • Vai trò và mục đích của bảo trì
 • Các ví dụ thực tế về lợi ích của bảo trì
 1. Các chỉ số đánh giá khả năng sẵn sàng và hiệu quả của công tác bảo trì:
 • Các chỉ số về độ tin cậy
 • Chỉ số khả năng sẵn sàng
 • Hiệu quả sử dụng thiết bị toàn bộ (OEE)
 1. Chi phí bảo trì
 2. Phân loại bảo trì: chiến lược, giải pháp, kỹ thuật & công cụ
 3. Xây dựng chiến lược bảo trì cho thiết bị
 4. Hệ thống thông tin bảo trì.
 5. Giới thiệu về bảo trì chuẩn đoán và TPM

Phương pháp đào tạo

Khóa học bao gồm bài giảng, bài tập tình huống và thảo luận nhóm. Một số các vấn đề thực tiễn về bảo trì trong một số ngành công nghiệp nặng cũng sẽ được thảo luận giữa học viên và giảng viên. Việc trao đổi kinh nghiệm và ý tưởng về các chủ đề liên quan cũng được khuyến khích trong suốt khóa học Các mẫu về lập kế hoạch, lịch trình và kiểm soát bảo trì cũng được giảng viên cung cấp cho các học viên để tham khảo khi cần thiết.

Thời lượng đào tạo

2 ngày

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *