Quản lý sản xuất và vận hành

Khóa học cung cấp cho học viên các kiến thức nền tảng và các kỹ năng thực hành cần thiết trong việc quản lý sản xuất và vận hành.

BẮT ĐẦU:
14/08/2018 tại Hà Nội
hoặc 21/08/2018 tại TP. HCM

DURATION:
03 ngày
ID:
POM01

Address

Hà Nội: Tòa nhà B3, trường Đại Học Giao thông Vận tải, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội; Tại TP. HCM: AIT-VN, tầng 6, tòa nhà FCC, 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1   View map

Mục tiêu  

Khóa học cung cấp cho học viên các kiến thức nền tảng và các kỹ năng thực hành cần thiết trong việc quản lý sản xuất và vận hành. Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ:

 • Hiểu rõ đặc thù của các hệ thống sản xuất, các mục tiêu của việc quản lý, cách thức quản lý, đặc biệt việc quản lý hoạt động trong môi trường toàn cầu hóa.
 • Hiểu rõ các yếu tố, cách tính năng suất và các công cụ để cải tiến năng suất.
 • Biết cách thiết kế công việc, quản lý nhân lực sản xuất cũng như đánh giá, khen thưởng.
 • Biết cách kiểm soát chi phí sản xuất để đạt lợi thế cạnh tranh.
 • Hiểu được vai trò của quản lý chất lượng trong sản xuất cũng như biết sử dụng một số công cụ kiểm soát chất lượng.
 • Thấy được vai trò và chức năng của sản xuất trong công tác bảo trì.
 • Biết cách đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên và các bộ phận sản xuất.

Đối tượng học viên

Khóa học được thiết kế dành cho bộ phận quản lý sản xuất và vận hành. Người tham dự bao gồm giám đốc sản xuất, nhân viên lập kế hoạch sản xuất, nhân viên điều độ sản xuất,  cán bộ quản lý các bộ phận về nguyên vật liệu…

Học viên không được yêu cầu có các điều kiện tiên quyết về kiến thức nền tảng. Tuy nhiên những kinh nghiệm trong tổ chức sản xuất cũng sẽ có ích.

Chủ đề học

 1. Giới thiệu về Quản lý sản xuất và vận hành
  • Hệ thống sản xuất và phân loại
  • Mục tiêu của quản lý sản xuất
  • Quản lý vận hành, mô hình quản lý và năng suất
  • Vận hành trong môi trường toàn cầu hoá
  • Các hoạt động chính của quản lý sản xuất và vận hành
 2. Năng suất và cải tiến năng suất
  • Các yếu tố tác động đến năng suất
  • Các chỉ số đo lường năng suất
  • Các kỹ thuật để cải tiến năng suất
 3. Thiết kế công việc
  • Phân loại công việc và quy tắc công việc
  • Thiết kế công việc và các thành phần của thiết kế công việc
  • Chuyên môn hóa công việc
 4. Quản trị nguồn nhân lực sản xuất
  • Tìm hiểu về chiến lược nguồn nhân lực
  • Các chính sách quản lý lao động
  • Các kỹ năng quản lý  con người
 5. Quản lý và kiểm soát chi phí sản xuất
  • Thiết lập định mức chi phí
  • Phân tích biến động
  • Kiểm soát chi phí
 6. Quản lý chất lượng trong sản xuất
  • Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng
  • Kiểm tra chất lượng sản phẩm
  • Các công cụ kiểm soát chất lượng
  • Giới thiệu về TQM và các hệ thống chất lượng
 7. Quản lý bảo trì trong sản xuất
  • Vai trò của bảo trì và sản xuất
  • Bảo trì tự quản (Autonomous Maintenance)
 8. Đánh giá thực hiện công việc
  • Các phương pháp đánh giá
  • Phương pháp thẻ điểm cân bằng

Phương pháp đào tạo

Khóa học được thiết kế với phương pháp đào tạo linh hoạt, giàu tính tương tác để giúp học viên hệ thống hóa kiến thức, kinh nghiệm và cung cấp thêm những công nghệ tiên tiến được áp dụng để biết cách lập kế hoạch sản xuất hiệu quả. Các kinh nghiệm và bài học thực tế, các tình huống điển hình được cung cấp, phân tích, rút ra cách vận dụng với hoàn cảnh cụ thể ở doanh nghiệp. Cách tiếp cận này sẽ giúp học viên tự tin, chủ động giải quyết các vấn đề gặp phải trong công việc hàng ngày.

Học phí

Học phí 7,500,000 VNĐ/ học viên bao gồm ăn trưa và ăn nhẹ, tài liệu, chứng nhận.

Thời lượng đào tạo

3 ngày