Sản xuất tinh gọn và triển khai - Sức mạnh tiềm tàng

Khoá học đặc biệt thích hợp đối với các giám đốc, quản đốc phân xưởng, trưởng ca/nhóm, những người có vai trò và năng lực đề xuất, triển khai dự án LEAN trong bộ phận của mình, hướng dẫn công nhân thực hiện để giảm các lãng phí trong sản xuất.

ID:
POM05

Giới thiệu

Sản xuất theo LEAN là một mô hình sản xuất và những phương pháp thích hợp nhằm loại bỏ những vận hành không mang giá trị trong hệ thống sản xuất, trong khi đó vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm, đúng thời gian với hiệu quả cao hơn.

LEAN có thể áp dụng ở tất cả các qui trình vận hành của doanh nghiệp nhằm cải thiện dòng vốn lưu động, tăng hiệu quả và sản lượng, giảm thời gian thiết lập, giảm tồn kho, giảm chi phí, đẩy nhanh khả năng giao hàng và nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho nhân công. Sản xuất tinh gọn tập trung vào qui trình vận hành và việc mỗi cá nhân thực hiện công việc của mình như thế nào.

Sản xuất tinh gọn không phải là đích đến mà nó là con đường của sự cải tiến và làm mới không ngừng. Kinh nghiệm từ những công ty đã thực hiện cho thấy lợi ích ngày càng nhiều theo thời gian áp dụng.

Với những lợi ích đã đạt được của nhiều doanh nghiệp triển khai LEAN, khóa học được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên một cái nhìn tổng quan toàn diện về việc loại bỏ lãng phí theo LEAN, cung cấp các công cụ đơn giản, dễ áp dụng nhưng hiệu quả và cách thực hiện một dự án LEAN trong công ty. Sau khóa học, học viên có khả năng:

 • Nhận ra những điểm cần xem xét lãng phí hiện hữu trong doanh nghiệp.
 • Hiểu các khái niệm và công cụ/kĩ thuật để thực hiện dự án LEAN.
 • Đề xuất thực hiện một dự án LEAN ở doanh nghiệp.
 • Bắt đầu có “tư duy tinh gọn” để nhìn nhận và đánh giá các hoạt động của doanh nghiệp mình.

Đối tượng học viên

Chương trình đào tạo này thích hợp cho mọi nhân viên công ty nằm trong các bộ phận của một doanh nghiệp sản xuất bao gồm bộ phận trực tiếp sản xuất và các bộ phận hỗ trợ. Khoá học đặc biệt thích hợp đối với các giám đốc, quản đốc phân xưởng, trưởng ca/nhóm, những người có vai trò và năng lực đề xuất, triển khai dự án LEAN trong bộ phận của mình, hướng dẫn công nhân thực hiện để giảm các lãng phí trong sản xuất. Các nhân viên ở các bộ phận hỗ trợ như mua hàng, kế họach, vật tư, tiếp thị và chất lượng cũng được khuyến khích tham gia để có kiến thức hỗ trợ nhịp nhàng với bộ phận sản xuất.

Chủ đề đào tạo

 1. Mục tiêu của sản xuất tinh gọn.
 2. Các lợi ích của sản xuất tinh gọn.
 3. Nhận dạng các lãng phí trong sản xuất.
 4. Các công cụ và kĩ thuật triển khai sản xuất tinh gọn:
  • Cải tiến môi trường làm việc bằng 5S.
  • Kanban – công cụ của hệ thống kéo cho dòng chảy vật tư trong sản xuất
  • Thiết lập định mức và chuẩn hóa qui trình (work standardize) và cân bằng chuyền (line balancing).
  • Quản lý bằng công vụ trực quan (Visual Management)
  • Công cụ chống sai lỗi Poka Yoke
  • Phân tích nguyên nhân gốc rễ (Root Cause Analysis)
  • Giảm thời gian thiết lập (setup reduction)
  • Bảo trì phòng ngừa (Preventive Mainternance)
  • Duy trì năng suất toàn diện (TPM)
  • Quản lý dòng giá trị (Value stream management)
  • Cải tiến liên tục với Kaizen
  • Cải tiến bố trí mặt bằng (Plant layout)
  • Hệ thống Vừa-đúng–lúc (Just in time)
 1. Triển khai dự án sản xuất tinh gọn
  • Lean bắt đầu từ con người
  • Qui trình thực hiện dự án Lean
  • Duy trì và phát triển
  • Các lỗi thường gặp khi triển khai dự án Lean
 1. Giới thiệu về “Tư duy tinh gọn – LEAN thinking” trong doanh nghiệp.

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN

Chương trình tư vấn triển khai sẽ được thực hiện ngay sau đào tạo theo các nhóm dự án và không giới hạn trong các bước sau:

 1. Nhận diện các lãng phí và cơ hội cải tiến
 2. Các nhóm đăng ký, trình bày dự án cải tiến bao gồm: mục tiêu, phạm vi, phương pháp, chỉ số đánh giá, yêu cầu hỗ trợ, kế hoạch thực hiện, nhân sự tham gia…
 3. Thực hiện dự án được lựa chọn
 4. Định kỳ đánh giá tiến độ thực hiện và tư vấn hỗ trợ giải quyết vấn đề (nếu có)
 5. Báo cáo kết quả / hiệu quả đạt được và ghi nhận, khen thưởng
 6. Chuẩn hóa hoặc điều chỉnh qui trình để duy trì kết quả
 7. Tiếp tục đăng ký thực hiện dự án cải tiến mới.

Phương pháp đào tạo

Chương trình đào tạo với thời lượng 2 ngày tập trung vào cung cấp các hiểu biết về  mô hình tiên tiến trong sản xuất thông qua các hoạt động cung cấp thông tin, chia sẻ kinh nghiệm thực tế, các điển tích của các tổ chức đã thành công, thực hành các công cụ, làm việc nhóm… nhằm xây dựng sự hiểu biết và năng lực tự thực hiện các dự án ở công ty mình.

Chương trình tư vấn cho các dự án tiên phong, với sự hướng dẫn trực tiếp từ chuyên gia cho từng bước thực hiện. Chuyên gia tư vấn tham gia góp ý cho các ý tưởng cải tiến, các công cụ lựa chọn thực hiện, đóng vai trò khách quan thúc đẩy và đánh giá kết quả thực hiện theo từng bước triển khai, hỗ trợ nhóm dự án chuẩn hóa kết quả để duy trì.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *