Từ năm 2009, AIT-VN  đã kết hợp với các đối tác Bangladesh, Indonesia, Srilanka, Ấn Độ, và Brunei để tổ chức các chuyến tham quan cho các quan chức chính phủ các nước nói trên tại Việt Nam, các nước Châu Âu, Úc, New Zealand và các nước châu Á.

Tất cả các khóa học giành cho đào tạo theo nhu cầu. Cấu trúc và nội dung của khóa học có thể được điều chỉnh phù hợp để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của nhà tài trợ và khách hàng. Vui lòng nhấp vào để biết thêm chi tiết.

Chúng tôi đang cung cấp các chương trình gì?

QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN:

DP01 Thiết kế Dự án và viết đề xuất
DP02 Quản lý và lập kế hoạch dự án
DP03

Lập ngân sách và quản lý tài chính trong các dự án phát triển

DP04 Quản lý và Thực hiện dự án phát triển
DP05 Participatory Monitoring and Evaluation of Development Projects
DP06 Huy động vốn và nguồn lực
DP07 Đánh giá tác động dự án
DP08 Kỹ năng viết báo cáo trong các dự án phát triển


MÔI TRƯỜNG VÀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN:

EN01

Lập kế hoạch và Quản lý Môi trường

EN02 Phân tích và Đánh giá Chính sách Môi trường
EN03 Kinh tế môi trường
EN04 Đánh giá tác động môi trường
EN05 Đánh giá tác động xã hội
EN06

Giáo dục Môi trường và Truyền thông

EN07

Ứng dụng GIS trong Quy hoạch và Quản lý Môi trường

EN11 Sản xuất sạch hơn
EN12 Trách nhiệm xã hội và Đạo đức


BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU:

CC01

Biến đổi khí hậu – Các hiểu biết cơ bản và các vấn đề hiện tại

CC02

Soạn thảo và viết Kế hoạch Hành động Thích ứng với biến đổi khí hậu

CC03

Tác động của biến đổi khí hậu và Đánh giá dễ bị tổn thương

CC04

Ứng dụng GIS trong Quy trình Thích ứng biến đổi khí hậu

CC05

Phương pháp tiếp cận có sự tham gia trong Kế hoạch Thích ứng biến đổi  khí hậu

CC06

Xác định và lựa chọn các tùy chọn thích ứng với BĐKH

CC07

Truyền thông thích ứng với biến đổi khí hậu

CC08

Quá trình tham vấn trong Quy trình Thích ứng BĐKH


NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN:

RD01

Nông nghiệp bền vững: Nguyên tắc và Thực tiễn

RD02

Phát triển doanh nghiệp nhỏ ở nông thôn

RD03

Quản lý tài chính vi mô để giảm nghèo

RD04

Phát triển chuỗi giá trị và mối liên kết thị trường

RD05

Quy hoạch và thực tiễn phát triển nông thôn

RD06 Nghiên cứu về dân tộc thiểu số
RD07

Quản lý vùng bờ biển/ Quản lý tài nguyên nước ở vùng ven biển

RD08

Quản lý kết quả trong xây dựng đường nông thôn

RD09

Chính quyền địa phương và sự tham gia của cộng đồng vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn

RD10

Khu vực ven biển và Phát triển Quần đảo nhỏ

RD11

Quản lý nông nghiệp

RD12

Các sinh kế bền vững dựa vào cộng đồng ở vùng ven biển


QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC:

HR1

Phân tích công việc như một công cụ Quản lý Nhân sự

HR2 Đánh giá nhu cầu đào tạo
HR3

Kỹ năng tuyển chọn và phỏng vấn

HR4

Quản lý nguồn nhân lực cơ bản

HR5 Quản lý nguồn nhân lực nâng cao


QUẢN LÝ GIÁO DỤC:

EM1 Khóa đào tạo giảng viên nguồn cơ bản
EM2 Kỹ năng thuyết trình
EM3 Kỹ năng nói trước công chúng
EM4 Kỹ năng điều hành cuộc họp, hội nghị, hội thảo
EM5

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong môi trường làm việc đa văn hoá

EM6 Đánh giá tác động đào tạo


QUẢN LÝ SỰ PHÁT TRIỂN:

MD1 Kỹ năng giao việc
MD2 Kỹ năng đàm phán
MD3  Lập kế hoạch làm việc và lập kế hoạch
MD4 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
MD5 Kỹ năng giám sát
MD6 Kỹ năng lãnh đạo
MD7 Kỹ năng quản lý hiệu quả
MD8 Họp và báo cáo hiệu quả


THAM QUAN KẾT HỢP HỌC TẬP QUỐC TẾ:

ST01

Các thực tiễn tốt nhất về Tài chính vi mô và các mô hình giảm nhẹ thiên tai

ST02

Quy hoạch và Quản lý Môi trường đô thị

ST03

Tuân thủ và Thực thi trong Bảo vệ Môi trường

ST04

Quản lý chất thải rắn đô thị

ST05 Xúc tiến thực thi về Sản xuất sạch hơn
ST06

Quản lý môi trường để phát triển bền vững

ST07

Kiểm soát ô nhiễm hiệu quả ở các khu vực đông dân nghèo

ST08

Các mô hình sản xuất bền vững trong nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản

ST09

Mô hình Du lịch Bền vững

ST10

Tích hợp Quản lý Môi trường trong Hệ thống Ngân hàng

ST11 Phát triển bền vững dựa vào cộng đồng ở các khu vực ven đô
ST12

Chương trình an sinh xã hội

ST13

Nước sạch và Vệ sinh ở nông thôn

ST14

Cơ sở hạ tầng nông thôn và sự tham gia của cộng đồng

ST15 Phương pháp giảng dạy và học tập dựa vào khung năng lực
ST16 Giảm thiểu rủi ro BĐKH dựa vào cộng đồng
ST17

Theo dõi và đánh giá phát triển chăn nuôi

ST18 Quản lý và Thực tiễn Quản trị tốt trong Cơ quan Chính quyền Địa phương
ST19

Phân tích đặc tính dễ bị tổn thương của khí hậu

ST20 Các mô hình bảo hiểm y tế dựa vào cộng đồng và các thực tiễn tốt nhất
ST21

Các mô hình thích ứng biến đổi khí hậu

ST22

Quản lý chuỗi giá trị và giảm nghèo bền vững

Chúng tôi tổ chức những chương trình này ở những quốc gia nào?

  • Việt Nam
  • Các nước Châu Âu
  • Úc
  • New Zealand
  • Các nước trong khu vực Châu Á và Đông Nam Á

Yêu cầu khẩn cấp? Xin hãy liên hệ với Hotline của chúng tôi +84 906 657 070 

Nếu có yêu cầu  về thông tin, xin vui lòng sử dụng mẫu để liên hệ với chúng tôi

Một vài hình ảnh

Học viên nói gì về chúng tôi?

Các khóa học tham quan học tập được tổ chức bởi chúng tôi

Các dự án gần  đây nhất