Trung tâm Đào tạo về Bền vững Môi trường và Xã hội (LC) 

Trung tâm Đào tạo về Bền vững Môi trường và Xã hội (LC) được thành lập vào tháng 4 năm 2015 theo Biên bản ghi nhớ giữa Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AITVN) và các đối tác phát triển, bao gồm Nhóm Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT). Trung tâm được thành lập với sự hỗ trợ tài chính ban đầu từ Chính phủ Úc và hỗ trợ kỹ thuật từ các đối tác phát triển khác.

Tải về Brochure của chương trình. Click VÀO ĐÂY

Quan tâm tới các KHÓA HỌC SẮP TỚI của chúng tôi? Hãy nhấp chuột VÀO ĐÂY!

Trung tâm Đào tạo về Bền vững Môi trường và Xã hội (LC) – Xây dựng Năng lực và Đào tạo Tư vấn Đánh giá Tác động Môi trường Chuyên nghiệp

LC đáp ứng nhu cầu của thị trường về:

 • Xây dựng năng lực thực hiện và quản lý ĐTM cho Các Ban Quản lý dự án
 • Nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ môi trường của các Ban Quản lý dự án, các sở, ban, ngành liên quan và các chuyên gia tư vấn ĐTM
 • Phát triển nghề nghiệp cho các chuyên gia tư vấn ĐTM
 • Học viên sẽ được LC/AIT Việt Nam cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học

Các đối tác của chúng tôi

Các chương trình đào tạo cơ bản của LC

 • Đào tạo Giảng viên nguồn về Đánh giá tác động Môi trường và Xã hội
 • Đào tạo Giảng viên nguồn về Tái định cư bắt buộc
 • Đào tạo Giảng viên nguồn về Thẩm định Đánh giá tác động Môi trường
 • Đánh giá Tác động Môi trường và Xã hội
 • Thẩm định Đánh giá Tác động Môi trường
 • Quản lý Môi trường hiệu quả trong Xây dựng
 • Đánh giá Môi trường Chiến lược
 • Đánh giá Tác động tích lũy
 • Tái định cư bắt buộc
 • Dân tộc Bản địa
 • Đánh giá Xã hội

LC ưu tiên phát triển năng lực

 • Áp dụng tốt hơn các chính sách và hướng dẫn về An toàn Môi trường và Xã hội của Chính phủ và Nhà tài trợ
 • Chuẩn bị, thực hiện và giám sát đánh giá tác động môi trường và xã hội, kế hoạch quản lý môi trường/xã hội/tái định cư một cách hiệu quả
 • Tăng cường trao đổi thông tin và sự tham gia để tham vấn có ý nghĩa với người dân và các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi các can thiệp phát triển
 • Giải quyết khiếu nại và xung đột một cách hiệu quả
 • Một quá trình thiết kế và thực hiện dự án một cách toàn diện

Chứng chỉ

Học viên hoàn thành khóa tập huấn và đáp ứng các yêu cầu theo qui trình quản lý chất lượng của LC sẽ được nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học do AIT Việt Nam cấp và được Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á xác nhận.

Liên hệ với chúng tôi

Chị Thuỷ và nhóm cộng sự của chị luôn sẵn sàng làm việc với bạn để tìm ra giải pháp hoàn hảo đáp ứng nhu cầu học tập của bạn. Xin hãy liên hệ:

Chị Phạm Thị Thanh Thủy

Giám đốc Trung tâm Đào tạo về Bền vững Môi trường và Xã hội (LC)

Điện thoại: +84 24 37669493, máy lẻ 116

Di động: +84 983 437 728

Email: pthuy@aitcv.ac.vn

Các dự án gần đây